Hoạt động ngoại khóa

Ngày hội học sinh tiểu học 2017-2018

Thực hiện công văn số 2357/SGDĐT-GDTH của sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình ngày 13/11/2017 về việc tổ chức Ngày hội học sinh tiểu học năm học 2017-2018, sáng ngày 16/03 trường Tiểu học Quảng Tiên long trọng tổ chức Chương trình “Ngày hội…

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                            Số:   /KH-TH                                             Quảng Tiên, ngày 5 tháng 10 năm 2017   KẾ HOẠCH Tổ chức…

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Ngày 23.9.2017 được sự nhất trí của Đảng ủy xã Quảng Tiên, chi bộ trường Tiểu học Quảng Tiên long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2017-2020. Đại hội vinh dự…