Thông báo nhà trường

ảnh kế hoạch

KẾ HOẠCH THÁNG 01, 02 – NĂM 2022

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIÊN                       Độc lập- Tự do – Hạnh phúc                                                                                           Số…../KH-TH                                              Quảng Tiên, ngày 08 tháng 01 năm 2022   KẾ HOẠCH  THÁNG 01, 02…
ảnh kế hoạch

BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG HỌC KỲ 1, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ II

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             Số:    /BC-TH                                                 Quảng Tiên, ngày 08 tháng 01 năm 2022   BÁO CÁO SƠ…
267659436_607511487182883_3891759537703244383_n

TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN LỚP 4D.

TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN LỚP 4D. Cuốn sách: Thánh Gióng. Hình thức: Đọc to nghe chung Hoạt động mở rộng: Đi tìm âm đầu; Vẽ tranh theo sách. Xem video tại đây TIẾT ĐỌC TV 4D
bong-gan

ÀI TUYÊN TRUYỀN CÁCH XỬ TRÍ KHI BỊ BONG GÂN

BÀI TUYÊN TRUYỀN CÁCH XỬ TRÍ KHI BỊ BONG GÂN Mục đích, yêu cầu Nắm được thế nào là bong gân, triệu chứng của bong gân. Nắm được cách xử trí khi bị bong gân. Thời gian, địa điểm tuyên truyền Thời gian…