Hình ảnh

ngày hội 1

Sôi nổi ngày hội Thiếu nhi vui khỏe-Tiến bước lên đoàn

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2021), hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2021), Hội đồng Đội Thị xã Ba Đồn đã chỉ đạo…