Tin tức

tải xuống

ĐIỂM SÁCH CHỦ ĐỀ VỀ BÁC HỒ KÍNH YÊU

BÀI TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH “Những câu chuyện về ngày sinh nhật Bác”   Cứ mỗi dịp Tháng 5 về, lòng chúng ta lại bâng khuâng tưởng…
anh-ke-hoach

KẾ HOẠT HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2020

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        Số:       /KH-TH            …
anh-ke-hoach

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2020

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                  Độc lập- Tự do – Hạnh…