Văn bản pháp quy

ảnh kế hoạch

KẾ HOẠCH THÁNG 01, 02 – NĂM 2022

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIÊN                       Độc lập- Tự do – Hạnh phúc                                                                                           Số…../KH-TH                                              Quảng Tiên, ngày 08 tháng 01 năm 2022   KẾ HOẠCH  THÁNG 01, 02…
ảnh kế hoạch

BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG HỌC KỲ 1, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ II

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             Số:    /BC-TH                                                 Quảng Tiên, ngày 08 tháng 01 năm 2022   BÁO CÁO SƠ…
ảnh kế hoạch

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2021

  PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                  Số: … /KH-PCBL                                          Quảng Tiên, ngày 25 tháng 8 năm 2021   KẾ HOẠCH PHÒNG…
ảnh kế hoạch

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG THÁNG 3

KẾ HOẠCH THÁNG 03-2021                                             Chủ điểm: Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Tập trung…
ảnh kế hoạch

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 NĂM 2021

KẾ HOẠCH THÁNG 02-2021                                             Chủ điểm: Thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng; Chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam       * Trọng tâm trong…
hmm

Hiến máu cứu người – một nghĩa cử cao đẹp

             Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp của mỗi người dân Việt Nam. và là truyền thống tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách”, “Trái Tim Khỏe Mạnh – Hiến Máu…