Y tế học đường

bong-gan

ÀI TUYÊN TRUYỀN CÁCH XỬ TRÍ KHI BỊ BONG GÂN

BÀI TUYÊN TRUYỀN CÁCH XỬ TRÍ KHI BỊ BONG GÂN Mục đích, yêu cầu Nắm được thế nào là bong gân, triệu chứng của bong gân. Nắm được cách xử trí khi bị bong gân. Thời gian, địa điểm tuyên truyền Thời gian…

Kế hoạch y tế học đường tháng 5

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 10/KH-YT                                                             Quảng Tiên, ngày 07 tháng 05 năm 2021   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ THÁNG 05 NĂM HỌC:…
Tuyên truyền phòng tránh ngộ độc thực phẩm

Tuyên truyền: Phòng tránh ngộ độc thực phẩm

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIÊN   BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM Kính thưa BGH nhà trường, thưa các thầy cô giáo và chào toàn thể các em hoc sinh thân mến. Trong tuần vừa qua cô…

Kế hoạch Y tế học đường tháng 4

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Số: 09/KH-YT                                                        Quảng Tiên, ngày 08 tháng 04 năm 2021   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ THÁNG…
ảnh kế hoạch

Kế hoạch hoạt động Y tế học đường tháng 3

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 08/KH-YT                                                        Quảng Tiên, ngày 05 tháng 03 năm 2021   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ THÁNG 03 NĂM HỌC:…
benh-thuy-dau

Bài Tuyên Truyền: Phòng bệnh thủy đậu

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIÊN       BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG TRÁNH BỆNH THỦY ĐẬU   Mục đích, yêu cầu – 100% học sinh, giáo viên nắm được nguyên nhân gây bệnh, triệu chứng của bệnh,…

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021

             PHÒNG GD – ĐT TX BA ĐỒN              TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN   Số: 18/KH-NT        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                  Quảng Tiên, ngày 03 tháng 02 năm 2021                                     …
Covid-19

Bài tuyên truyền: Phòng chống dịch bệnh Covid-19

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIÊN     BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19   Mục tiêu Biết được nguyên nhân gây bệnh, triệu chứng và hậu quả của dịch bệnh gây ra. Nắm được các biện pháp phòng, chống dịch bệnh…
Sốt xuất huyết2

Bài tuyên truyền: Phòng bệnh sốt xuất huyết

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIÊN     BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT Mục đích, yêu cầu Nắm được thế nào là bệnh sốt xuất huyết, nguyên nhân, triệu chứng của bệnh. Nắm được các biện pháp phòng…