KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM 21/4/2019

Tháng Tư 18, 2019 3:54 chiều

 

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊNSố:   /KH-TH                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             Quảng Tiên,  ngày 18 tháng 4  năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 6

NĂM 2019

 

Căn cứ kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của Hiệu trưởng Trường TH Quảng Tiên và kế hoạch hoạt động Thư viện-Thiết bị năm học 2018 – 2019.

Thư viện Trường Tiểu học Quảng Tiên xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày Sách Việt Nam lần 6” năm 2019, cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH:

– Nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng yêu đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, học tập suốt đời của người dân đặc biệt là học sinh, sinh viên góp phần xây dựng  xã hội học tập.

– Khẳng định giá trị, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách

– Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể CB, GV, CNV và học sinh toàn trường. Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, qua đó góp phần thực hiện phong trào “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”.

  1. NỘI DUNG:
  2. Tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 (21/4/2019) thông qua hệ thống băng rôn, áp phích, pano trước cổng trường và phòng thư viện từ ngày 16/4 đến 25/4/2019: “Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 (21/4/2019)”.
  3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách:

– Trưng bày, triển lãm sách, báo các loại ở phòng thư viện (Từ ngày 22-26/4/2019);

– Lễ Khai mạc: Sáng ngày 22/4/2019;

Tổ chức Ngày hội đọc sách theo chủ đề “Sách và sự phát triển tri thức cộng đồng”:

– Tuyên truyền, phát động phong trào đọc sách tại trường nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh về ý nghĩa của việc đọc sách, vai trò của thư viện trường học đối với GV và HS, tích cực đổi mới hoạt động thư viện với nhiều hình thức nhằm thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia đọc sách.

– Cán bộ thư viện phối hợp với tổ cộng tác viên thư viện và Đoàn thanh niên tổ chức tốt “Giờ đọc sách” hàng tuần tại đơn vị lớp, phòng thư viện và thư viện ngoài trời.

– Trang trí, trưng bày giới thiệu các loại sách, báo theo chủ đề cho CBGV, NV và HS đọc.

Tổ chức hoạt động “Chung tay xây dựng tủ sách mới cho em”:

– Huy động CB, GV, nhân viên, phụ huynh và học sinh quyên góp xây dựng tủ sách phụ huynh đặt tại trường học, với phương châm “Góp một quyển sách để con mình được đọc nhiều quyển sách”.

– Cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh: Mỗi người ủng hộ tối thiểu 2 quyển (lưu ý sách cần phải đảm bảo về hình thức, nội dung lành mạnh; sách có thể là sách tham khảo, sách truyện thiếu nhi, sách giáo dục pháp luật, sách khác,…)

– Học sinh: Mỗi lớp, tùy theo số lượng HS ủng hộ tối thiểu 10 quyển/lớp.

– Thời gian phát động ủng hộ: Bắt đầu từ ngày 22/4 đến hết ngày 26/4.

– Nơi nhận ủng hộ: TV-TB nhà trường.

Phụ trách thư viện sẽ cập nhật số lượng sách đã quyên góp được và tuyên dương, khen thưởng trong ngày hội.

Tổ chức Hội thi “Kể chuyện theo sách” ở từng đơn vị lớp nhằm xây dựng thói quen đọc sách, tìm hiểu về sách cho học sinh:

Mỗi lớp chọn một vài em có năng khiếu lên kể một số câu chuyện được đăng trong sách báo, tạp chí, phù hợp với lứa tuổi, có tác dụng giáo dục về đất nước con người Việt Nam, tình yêu quê hương, đề cao tinh thần ham học, ca ngợi truyền thống hiếu học của dân tộc… để cho các bạn trong lớp cùng nghe.

Sau khi các lớp triển khai thi kể ở lớp, GVCN các lớp báo cáo lại với BGH, đ/c phụ trách Thư viện về số lượng, chất lượng, kết quả hội thi để có đánh giá, xếp loại vào đợt tổng kết.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  1. Thời gian triển khai: “Ngày Sách Việt Nam lần 5”năm 2018 triển khai toàn trường. Bắt đầu từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019.
  2. Đối tượng tham gia:

– Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường

– Phụ huynh học sinh (nếu có)

– Toàn thể học sinh từ khối 1 đến khối 5

  1. Phân công nhiệm vụ:
  2. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức:

Gồm có các thành viên:

– Đ/c Hồ Thị Phượng – BTCB – HT – Trưởng ban

Nhiệm vụ: Chỉ đạo các hoạt động, xây dựng kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

– Đ/c Bùi Thị Hiền – P.BTCB – P.HT – CTCĐCS – P.Trưởng ban

Nhiệm vụ: Phối hợp cùng đồng chí TV chỉ đạo các hoạt động, xây dựng kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, trực tiếp làm Trưởng ban tổ chức.

– Đ/c Phan Thị Thanh Huyền – TVTB – Ban viên

Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm chuẩn bị các nội dung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động cho CB, GV, NV, HS và phụ huynh tham gia vào ngày hội đọc sách, huy động quyên góp sách để xây dựng tủ sách lớp học và tổ chức cuộc thi kể chuyện theo sách tại đơn vị lớp học có hiệu quả.

– Đ/c Trần Anh Dũng – TPT Đội – Ban viên

Nhiệm vụ: Phân công cho đoàn viên trong chi đoàn và các HS trong việc chuẩn bị các điều kiện cho việc tổ chức các hoạt động.

– Đ/c Mai Thị Hảo – KTVP – TTVP – Ban viên

Nhiệm vụ: Chuẩn bị các điều kiện, kinh phí, CSVC phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động.

– Các đồng chí GVCN có trách nhiệm hướng dẫn cho các học sinh của lớp tham gia có hiệu quả Ngày Sách Việt Nam năm 2019.

  1. Một số yêu cầu:

+ Đối với Tổ CM và GVCN các lớp: Bám sát nội dung kế hoạch để cụ thể hóa và triển khai thực hiện ở lớp, ở tổ.

+ Đối với GV, NV khác: Phối hợp tham gia đảm bảo quy định.

+ Đối với phụ trách Thư viện: Tăng cường tổ chức các hoạt động như kế hoạch. Đăng tải kế hoạch, hình ảnh, kết quả Ngày hội lên trang Web đơn vị và của Thư viện.

Hoàn thành các nội dung báo cáo hoạt động như kế hoạch.

                                                                                               

                                      HIỆU TRƯỞNG                                                   

                                                                                                                                                    

                                            Hồ Thị Phượng