Liên hệ

Trường tiểu học

Địa chỉ: Thôn Long Trung, xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Người phát ngôn: Hồ Thị Phượng  – Chức vụ: Hiệu Trưởng 
Điện thoại: 0919940668  – Email: Thquangtien_bd@quangbinh.edu.vn