ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG THÁNG 9/2019

Tháng Chín 30, 2019 9:41 sáng

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIÊN                       Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

                                                                                  

                                                                              

 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 – 2019

 

 

I/ Công tác phổ cập:

  1. a) Số lượng: Duy trì số lượng: 370/368 đạt tỷ lệ: 100% . Trong đó : Khối 1: 95 em khối 2: 100 em; khối 3: 58em ; khối 4: 50 em ; khối 5 : 67 em. Trong tháng số HS chuyển đi: 0 chuyển đến:1; chuyển đi rồi quay lại: 01. Học sinh KT học hòa nhập: 9em( khối 1: 3; khối 2: 2; khối 3: 3; khối 4: 1)
  2. b) Công tác phổ cập GDTH : Hoàn thành công tác điều tra phổ cập đợt 2/2019 theo NĐ 20/NĐ-CP. Trong tháng 9 đã thực hiện dò số liệu họ sinh từ khối 1 đến khối 5; chỉ đạo các lớp vào sổ ĐB,PC các thông tin năm học 2019-2020, tiến hành nhập thô số liệu Mẫu TH -01-TE song chưa giải trình cụ thể về số liệu. Riêng mẫu 2 và 3 chưa thực hiện. Đề nghị phụ trách công tác phổ cập cần có kế hoạch để cập nhật đầy đủ các loại hồ sơ phổ cập, nắm bắt chính xác các số liệu trên các biểu mẫu nhập thô, chuẩn bị cho việc cập nhật lên hệ thống khi phần mềm của Bộ mở, tránh chậm trể, sai sót.

 II/ Nâng cao công tác chất lượng, giáo dục toàn diện:

1/ Đối với đội ngũ giáo viên:

        Về chính trị tư tưởng: Đội ngũ CB, GV,NV chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, quy chế quy định của địa phương nơi cư trú. Có lập trường tư tưởng vững vàng tâm huyết, yêu nghề, mến trẻ, phát huy trách nhiệm nghề nghiệp, tích cực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, chủ động sáng tạo trong dạy học và giáo dục học sinh, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học và quản lí. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận giáo viên còn hạn chế về năng lực giảng dạy, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp dạy học còn chậm cần phải thực sự nổ lực nhiều hơn.

Đội ngũ chấp hành ngày giờ công đầy đủ, trong tháng có một số GV xin phép có lí do gia đình, bị ốm, khám bệnh được BGH nhà trường cho phép và bố trí dạy thay. Trong tháng tổng số buổi dạy thay là: 1 tuần 2,5 ngày.

+ Đ/c Nhàn và Thành Phương : 1 ngày ( Thứ 4). Lí do : Đường ngập nước, không thể tới trường.

+ Cô Tiến:  1 ngày (T3). Lí do: 100 ngày cho bố – Thầy Thanh dạy thay

+ Cô Phan Phương: 4,5 ngày( T4,Thứ 2->ST5). Lí do: Ốm – GVCN dạy thay.

+ Cô Trương Lan: 1 ngày( Thứ 6). Lí do: Ốm- GVCN dạy thay.

+  Đ/c Bùi Hiền : 2 ngày (thứ 2,6)- Lí do : Đi Khám định kỳ.

+ Đ/c Thanh :   2 ngày (thứ 2,CT5, ST6) – Lí do : Đi xin con nuôi

+ Đ/c Trương Lan : 1 ngày (ST5,ST6). Lí do : Đi thi – GVCN dạy.

+ Đ/c Phượng : 2 ngày. Lí do : ốm

Về quy chế nội bộ: Đa số GV thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, kỷ luật lao động; thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, chấp hành ngày giờ công đầy đủ, không có tình trạng bỏ giờ, cắt xén thời gian chuyên môn. Đầu năm 100% GV đều được học tập nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị, học tập quy chế chuyên môn đầu năm học.

        – Thực hiện kế hoạch dạy học : -Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng chương trình dạy học 2 buổi/ ngày( 9 buổi/ tuần). Mặc dù trong tháng 9 do gặp phải sự cố thiên tai, bão lũ, học sinh phải nghĩ học dài ngày song BGH nhà trường đã chỉ đạo công tác dạy bù chương trình. Tại thời điểm cuối tháng 9 so với mặt bằng chung toàn Thị chương trình dạy học đảm bảo không nhanh không chậm( đến 29/9 hoàn thành chương trình dạy học Tuần 5).Trong quá trình dạy học GV đã biết xây dựng các nền nếp tự học của học sinh. Chăm lo, hướng dẫn bổ trợ cho học sinh trong quá trình dạy học trên lớp, đặc biệt quan tâm đến số học sinh còn yếu về năng lực, chưa hoàn thành môn học. Trong quá trình dạy học nhiều GV đã chú trọng tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh phù hợp với năng lực học sinh, bên cạnh đó một số Gv cần nghiên cứu để có hình thức tổ chức dạy học hiệu quả hơn (Ngoan)

–  Đối với việc bồi dưỡng học sinh có năng lực và giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành môn học.

Đa số các GV phụ trách lớp đã khảo sát nắm chắc lực học của học sinh, phân loại đối tượng học sinh ngay từ đầu năm học để có kế hoạch bồi dưỡng và giúp đỡ học sinh trong các tiết học, buổi học, song việc khảo sát, nắm bắt từng đối tượng học sinh phải có minh chứng cụ thể trước khi báo cáo lên cấp trên. Trong quá trình dạy học cần dựa vào chất lượng thực tế của học sinh để lựa chọn PP hình thức tổ chức dạy học phù hợp, có hiệu quả. Thực tế qua kiểm tra dạy học ở một số lớp GV đã có sự chuẩn bị bài song việc nghiên cứu bài dạy để lựa chọn hình thức dạy học chưa chu đáo do đó hiệu quả tiết dạy chưa cao; một số học sinh kiến thức lớp dưới nắm chưa chắc do đó trong quá trình học tập còn gặp nhiều khó khăn. Đề nghị GV cần tăng cường thời gian đầu tư giúp đỡ học sinh yếu để nâng cao chất lượng.

Theo báo cáo tháng 9 Toàn trường từ khối 2 đến khối 5 có 18 học sinh yếu, trong đó khối 2,3: 10 em; khối 4,5: 8 em. Đề nghị GV báo cáo phải có minh chứng. HT sẽ kiểm tra minh chứng trong quá trình báo cáo.

    – Về công tác soạn, giảng,  chấm chữa, chất lượng học tập của HS trong tháng:

Đa số GV lên lớp có đủ bài soạn. 100% GV thực hiện soạn bài theo định hướng đổi mới,  Qua kiểm tra công tác soạn bài của GV đa số chấp hành công tác soạn bài theo định hướng, bên cạnh đó vẫn còn một số đ/c cần bổ sung theo nhận xét của chuyên môn( 7 đ/c).

Kết quả kiểm tra giáo án: Kiểm tra 22 GV. Xếp loại: 22/22 GV đều được xếp loại Tốt và Khá, trong đó cá 7 Gv được nhận xét cần bổ sung.

Việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy đã được chú trọng song chưa mạnh; Kỹ năng học sinh nhiều em còn chậm. Đề nghị GV cần tích cực đầu tư rèn kỹ năng cho học sinh.               Chất lượng học tập trong tháng: Nhiều Gv đã chăm lo kèm cặp, giúp đỡ học sinh yếu, kể cả những ngày nghĩ (như đ/c Mai, một số GV khối 4,5) song chất lượng học tập tiến bộ còn chậm. Nhiều học sinh bị hỏng kiến thức lớp dưới do đó khó khăn trong tiếp thu kiến thức mới. Đề nghị GV cần tìm mọi giải pháp để bổ trợ kiến thức cho học sinh.

    Về công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng:

Nhìn chung tập thể GV đã có tinh thần trách nhiệm trong việc bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho nghề và kiến thức, kỉ năng sống cho học sinh đặc biệt là kỉ năng sống thực tế trong cuộc sống hàng ngày của HS ở các khối lớp. GV đã chú trọng hướng dẫn tỉ mỉ các kỹ năng cần thiết cho học sinh như kỉ năng đọc và TLCH, xếp hàng và thực hiện luật an toàn giao thông, luật phòng cháy nổ….

Công tác BDTX: GV hoàn thiện xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân trong năm học 2019-2020 và trình HT ký duyệt. Qua kiểm tra kế hoạch BDTX đa số GV xây dựng kế hoạch đã bám sát kế hoạch của nhà trường ; xây dựng các nội dung bồi dưỡng theo yêu cầu, bên cạnh đó đa số còn sao chép của nhau do đó phần thiếu sót đều giống nhau( VD: NDBD1:Thiếu phần nhiệm vụ năm học của sở, phòng và trường; NDBD2: Chép lại của trường: Triển khai thực hiện có hiệu quả tại đơn vị…hay Quyết định 14/2007/QĐBGDĐT quy định về chuẩn NNGVTH đã bãi bỏ thay bằng Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT nhưng GV vẫn sử dụng để học BDTX)… điều này đã thể hiện việc nghiên cứu của GV. Kết quả qua duyệt kế hoạch: Có 24/24 Gv phải bổ sung lại

Việc thực hiện các CVĐ và các phong trào thi đua: Bước đầu tập thể CB, GV, NV thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, duy trì phong trào thi đua: “ Dạy tốt- Học tốt”, “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.

Bổ sung: GV cần đẩy mạnh công tác tự học, tự nghiên cứu để phục vụ cho công tác giảng dạy; tăng cường tự học vi tính để khai thác các thông tin phục vụ cho dạy học.

2/ Công tác giáo dục học sinh:

Về xây dựng nề nếp và sự phối kết hợp với phụ huynh học sinh đầu năm: Việc xây dựng tính tích cực trong học tập của toàn thể học sinh ở các khối lớp trong tháng được duy trì và giữ vững, đặc biệt là ổn định nề nếp dạy học đầu năm. Nhiều GV đã có ý thức trong việc  phối kết hợp với gia đình để giáo dục học sinh và đã được thể hiện trong hội nghị phụ huynh của các lớp toàn trường đã nêu được những ưu điểm nhược điểm của học sinh trong lớp nhiều đồng chí đã truyền tải được thông tin từ con em họ đến với gia đình, đại đa số đã nêu được các giải  pháp để giáo dục học sinh tại gia đình và việc phối kết hợp trong GD giữa gia đình và GVCN lớp góp phần ngân cao hiệu quả GD giữa nhà trường và gia đình.

Đối với tổ chuyên môn:

Thực hiện lên chương trình giảng dạy đảm bảo đúng quy định( đặc biệt là buổi dạy thứ hai), chỉ đạo dạy học hoàn thành chương trình theo tiến độ chung của toàn thị(mặc dù dạy bù sau bão lũ); chỉ đạo các cá nhân trong tổ xây dựng kế hoạch năm học, hợp đồng các chỉ tiêu với tổ chuyên môn, nhà trường và cấp trên trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học. Thực hiện báo cáo một số thông tin về tình hình đầu năm( một số lớp còn sai lệch một số TT về hộ nghèo và cận nghèo); thực hiện báo cáo cuối tháng đúng thời gian quy định( phần báo cáo số học sinh yếu chưa có cơ sở). Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn học tập quy chế chuyên môn đầu năm; tổ chức thể hiện chuyên đề về dạy học phân môn Tiếng Việt( tập đọc)3 tiết/ 3 tổ; ký duyệt giáo án của tổ viên hàng tuần kịp thời.

Bổ sung: Cần chủ động xây dựng kế hoạch hàng tháng, tuần, kế hoạch kiểm tra dự giờ thăm lớp, tổ chức thực tập, thao giảng và BD công tác mũi nhọn… ở các khối lớp hàng tuần báo cáo về chuyên môn để có sự chỉ đạo kịp thời, thống nhất, đạt hiệu quả.

Công tác bồi dưỡng học sinh Viết chữ đẹp:

Đầu năm đa số GV các lớp đã hướng dẫn học sinh mua đầy đủ sách vở, DC học tập. Hướng dẫn thực hiện giữ gìn sách vở và rèn chữ viết theo quy định của chuyên môn và nhà trường; nhiều lớp đã đầu tư rèn kỹ năng viết chữ cho học sinh ngay trong từng tiết học, buổi học. Bên cạnh đó công tác rèn chữ viết cho học sinh một số lớp cần kiểm tra và có sự đầu tư chất lượng hơn. Hiện tại việc đầu tư cho công tác rèn chữ của GV, các tổ chuyên môn chưa được chú trọng. Đề nghị các lớp, các tổ CM cần có kế hoạch cụ thể hàng tuần để thực hiện và báo cáo kết quả công tác BD qua từng tuần; chú trọng những học sinh đã đạt giải trong năm học 2018-2019

 Công tác thanh kiểm tra:

Trong tháng do khắc phục sự cố sau lũ, chỉ đạo dạy bù chương trình do đó công tác dự giờ của lảnh đạo so với yêu cầu chưa đạt kế hoạch, cụ thể:

– Hiệu trưởng: dự 6 tiết. Xếp loại Tốt : 0 ; Khá :6 tiết -> 100% ; TB: 0 đạt 75% kế hoạch.

– PHT: 2 tiết. Xếp loại: Khá: 2   đạt 12.5% kế hoạch.

Trong tháng chưa tiến hành kiểm tra toàn diện GV do một số công việc đầu năm

Kiểm tra chuyên đề: Tên chuyên đề kiểm tra : Giáo án giảng dạy của GV ( PHT)

Nhận xét: Đa số GV đã thực hiện soạn bài theo định hướng của chuyên môn qua công tác tập huấn đầu năm. Thực hiện đánh giá trong khâu soạn bài đối với tất cả các tiết học; Nhiều Gv đã thực hiện có chiều sâu, chất lượng; tuy nhiên một số đ/c cần bổ sung qua kiểm tra, nhận xét của chuyên môn. Kết quả xếp loại: 22/22 đ/c xếp Tốt.

 

IV/ Các hoạt động khác:

1/ Công tác Đội:

Thực hiện theo kế hoạch đề ra, duy trì có hiệu quả các hoạt động thường xuyên.

– Tổ chức tập luyện và khai giảng năm học mới đảm bảo gây được ấn tượng trong phụ huynh( mặc dù thời gian khai giảng bị lùi lại vào ngày 9/9 do mưa lũ).

– Đầu tư tập luyện các hoạt động giữa buổi như thể dục, múa hát, dân vũ song kết quả chưa cao. Đề nghị GV TPTĐ cần tăng cường công tác tập luyện, trong tập luyện các GVCN cần bám lớp để cùng đ/c TPT hướng dẫn học sinh luyện tập có chất lượng.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức vui tết Trung thu cho các em thiếu niên và nhi đồng đảm bảo vui tươi, ý nghĩa.

– Cùng đ/c Đồng tuyển chọn đội tuyển HKPĐ và tiến hành tập luyện.

Bổ sung:   Chưa xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Liên đội đầu năm trình BGH nhà trường.

 

Cần tăng cường luyện tập nề nếp hoạt động ngoài giờ có chất lượng hơn; quan tâm đến nề nếp tác phong quân sự hóa trong nhà trường; nề nếp ra về…

TPT Đội cần chủ động kế hoạch hoạt động theo từng ngày, tuần. Chủ động đánh giá xếp loại HĐĐ qua hàng tuần, tháng cụ thể rõ ràng…

 2/ Đối với công đoàn:

Trong tháng thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Tập thể công đoàn đã xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong việc thực hiên kế hoạch do chuyên môn đề ra và thực hiện một cách triệt để. Phong trào thi đua: “ Dạy tốt học tốt” đều được đoàn viên hưởng ứng nhiệt tình, sôi nổi.

Tuy vậy trong công đoàn một số đoàn viên lao động chưa thật tận tụy với công việc tập thể, trong công việc chưa thật sự mẫu mực, cần điều chỉnh. Ban chấp hành Công đoàn cần nghiên cứu để chỉ đạo hoạt động toàn diện hơn, đặc biệt BCHCĐ phải mẫu mực trong mọi hoạt động. Xây dựng và bổ sung hoàn thiện Quy chế hoạt động và Quy chế phối hợp; Quy chế thăm hỏi… để tổ chức thực hiện. Tổ chức các hoạt động mang màu sắc công đoàn.

 

3/ Về công tác quản lý chỉ đạo:

Trong tháng  9/2019: Tiếp tục quán triệt và thực hiện việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, C.V.Đ “Hai không” với 4 nội dung; C.V.Đ “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học, tự sáng tạo” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” “Xanh, sạch, đẹp, an toàn”

Tập trung chỉ đạo toàn diện các hoạt động của nhà trường, của chuyên môn . Chỉ đạo GV đi sâu vào cải tiến soạn bài, đổi mới phương pháp dạy học, dạy đảm bảo chuẩn kiến thức, kỷ năng của từng khối lớp, thực hiên dạy – học đảm bảo mục tiêu,chương trình kế hoạch đề ra .

Thực hiện công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát có hiệu quả tất cả các báo cáo đầu năm, báo cáo phần hành của nhà trường nộp lên cấp trên đúng thời gian quy định. Trong tháng đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra vì vậy mọi công việc đều được thực hiện triệt. Chỉ đạo công tác khai giảng muộn theo lịch của PGD do mưa lũ, bố trí sắp xếp con người hợp lý. Chỉ đạo GVCN phân loại đối tượng đầu năm. Trong tháng đã chỉ đạo GVCN lớp bổ sung các thông tin qua Hội nghị phụ huynh đầu năm học để đảm bảo cho công tác lưu trử hồ sơ

Tổ chức Hội nghị CMHS đầu năm học để bàn các giải pháp phối hợp cùng GD học sinh cũng như kêu gọi tài trợ của CMHS trong việc đầu tư sửa chữa cũng như mua mới CSVC phục vụ cho việc học tập của học sinh.

Triển khai công văn số 3125/BGD ĐT hướng dẫn về tổ chức thăng hạng CDNN giáo viên Mần non, phổ thông công lập.(Đang hướng dẫn cho gv đăng ký danh sách dự thi nâng hạng theo tiêu chuẩn- đề nghị vp gửi văn bản về mail tổ để gửi về mail cá nhân rà soát đủ tiêu chuẩn thì đăng ký về vp).

Hoàn thiện việc bổ sung xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020; chuẩn bị cho Hội nghị CB,CC,VC và NLĐ trong đầu tháng 10.

Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch hàng tuần.

Chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm trong năm học.

         5/ Công tác thư viện – thiết bị:

Đồng chí thư viện thiết bị đã có kế hoạch đầu năm cho GV& HS mượn sách vở, tài liệu, thiết bị phục vụ dạy học. Chủ động kiểm tra đánh giá việc chuẩn bị sách vở, DCHT đầu năm đối với các lớp; kiểm tra việc sắp xếp thư viện góc lớp. Sắp xếp các đầu sách đảm bảo khoa học, gọn gàng; nhập phần mềm thư viện các loại sách theo quy định.

Báo cáo trước HĐSP về kết quả bán sách trong hè: Sánh giáo khoa lớp 3 tại thư viện với số tiền: 493.000đ ( 90 cuốn)

Lên kế hoạch mua sắm bổ sung cho thư viện thiết bị.

Bổ sung: Cần có kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá công tác thư viện thiết bị theo yêu cầu của cấp trên để bổ sung kịp thời theo yêu cầu của thư viện XS.

Phụ trách thư viện cũng cần thống kê số lượng sách cho, mượn hàng tháng, kiểm tra thống kê việc bảo quản thiết bị ở các lớp có hiệu quả. Cần thống kê lượt mượn sách của GV& HS hàng tháng báo cáo cho lảnh đạo. Cần có kế hoạch chỉ đạo có hiệu quả hoạt động của thư viện thân thiện, thư viện xanh (kiểm tra để đánh giá cụ thể).

6/ Công tác kế toán- Văn phòng:

Trong tháng thực hiện mọi chế độ kịp thời. Việc quyết toán các khoản thu, chi tài chính cần thực hiện dứt điểm theo từng tháng và báo cáo kịp thời cho HT. Hiện tại cuối tháng 9 nhưng vẫn chưa hoàn thành (đề nghị đ/c Hảo cần chủ động kế hoạch).

Công tác văn phòng đã có nhiều cố gắng trong công tác tập hợp các biểu mẫu, báo cáo đầu năm, xử lý thông tin đảm bảo thời gian quy định. Chưa trình HT ký duyệt hợp đồng GV đầu năm..

7/ Công tác lao động vệ sinh thể dục thể thao:            

– Thực hiện VSPQ môi trường đảm bảo khá sạch sẽ, xử lý rác thải thường xuyên

– Thực hiện cắt xén cỏ, tôn tạo khuôn viên đảm bảo.

–  Duy trì công tác chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh: Ý thức của GV trong việc chăm sóc bồn hoa, cây cảnh chưa tốt.

– Thực hiện tổng vệ sinh phong quang trường lớp theo kế hoạch của BGH nhà trường.

– Trong tháng BGH đã thuê thợ sửa chữa lại hệ thống điện quạt, chốt khóa cửa các phòng học Trung tâm…

* Công tác Thể dục, thể thao:

Trong tháng đ/c Đồng và đ/c Dũng đã chủ động kế hoạch tuyển chọn đội tuyển các môn năng khiếu để tiến hành tập luyện. Cần tăng cường về thời gian tập luyện để đảm bảo nâng cao hiệu quả các môn tham gia HKPĐ. Lưu ý: Cần tập trung vào các môn thế mạnh của học sinh.

8/ Công tác duyệt kế hoạch của các tổ chuyên môn, phần hành : Chưa thực hiện vì chưa Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học.

   9/ Công tác thông tin báo cáo:   Đảm bảo thông tin và số liệu. Riêng báo cáo tháng khối 1 gửi sai địa chỉ nhận; Hệ thống chỉ tiêu các khối lớp xây dựng gửi chuyên môn tập hợp vẫn còn sai sót phải điều chỉnh

 10/ Quy định chế độ nghỉ có lí do: Ngoài những ngày nghỉ có phép theo luật công chức viên chức, nhà trường chỉ cho CB,GV,NV trong biên chế nghỉ đúng theo chế độ nội bộ đối với các trường hợp sau:

– Nghỉ 1 buổi/ tháng : giỗ ông bà nội, ngoại ; giỗ chồng, con của cậu, cô, bác, cậu, dì ruột.

– Nghỉ 1 ngày/ tháng:  + Trường hợp giỗ chồng, con, bố, mẹ ruột, bố, mẹ chồng (vợ) (nếu là gia trưởng hoặc thờ cúng trong nhà );

+ Trường hợp cậu, cô, bác, chú, dì ruột anh, chị em ruột chết.

Lưu ý Các trường hợp ở xa :  Được cộng thêm ngày đi đường nhưng phải xin phép phòng GD-ĐT Thị để tổ chức theo dõi quản lý.

Trường chỉ cho nghỉ phép không quá 1 ngày theo quyền hạn của Hiệu trưởng

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Hồ Thị Phượng