Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4) và Hội Sách online chào mừng ngày sách Việt Nam lần thứ 7

Tháng Tư 19, 2020 7:55 sáng

Sách luôn là người thầy vĩ đại, người bạn trung thành và gần gũi nhất cho dù phương tiện nghe nhìn hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế việc đọc sách của con người. Văn hóa đọc vừa là cách tiếp cận thông tin, cách học tập, lĩnh hội tri thức bền vững, vừa là nét văn hóa lâu đời gắn liền với con người. Nhận thức được vai trò của sách và tầm quan trọng của việc đọc sách và Thực hiện Công văn số 34/CV-PGDĐT ngày 16/4/2020 của Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Ba Đồn về việc thực hiện ngày sách Việt Nam (21/4) và Hội Sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 .
Để hưởng ứng phong trào đọc sách nhân Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020. Trường TH Quảng Tiên Kính mời các bậc phụ huynh, học sinh cùng CB, GV, NV vào book365.vn của Bộ Thông tin và Truyền thông để xem Hội sách trực tuyến Quốc gia năm 2020.                       Chúng ta hãy chọn, đọc những cuốn sách hay phù hợp với từng lứa tuổi qua các trang thông tin điện tử chính thống. (Từ 19/4 – 20/5/2020). Để tìm cho mình niềm vui từ những trang sách. ❤️

 

https://book365.vn/