KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG TRONG THÁNG 3 NĂM 2018

Tháng Ba 6, 2018 7:45 sáng

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIÊN                       Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

                                                                                  

                 Số:    /KH-TH                                                  Quảng Tiên, ngày 02 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH THÁNG 03-2018                                            

Chủ điểm: Thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 87 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

* Trọng tâm trong tháng:

            – Duy trì tốt nề nếp, số lượng học sinh.

            – Tiếp tục đẩy mạnh công tác giảng dạy và giáo dục học sinh, chú trọng chất lượng đại trà, mũi nhọn. Thực hiện có chiều sâu việc rèn chữ, giữ vở, mô hình trường học mới VNEN; CGD

            – Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ trong tháng, chú trọng việc giáo dục toàn diện cho HS, đặc biệt đối với HS khối 1,2,3.

            – Tiếp tục bồi dưỡng học sinh tham gia HKPĐ cấp Thị đạt kết quả.

            – Tổ chức ngày hội HSTH theo lịch chỉ đạo của Phòng GD.

            – Tham gia giải bóng chuyền nữ chào mừng 8/3;Tổ chức ra đề và KTĐK GKII đối với 2 môn Toán và Tiếng Việt khối 4,5

            – Thực hiện có hiệu quả các nội dung khác theo hướng dẫn của các cấp.                            I. Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:

a. Công tác số lượng và PCGDTH:

       – Các khối lớp có biện pháp để tiếp tục duy trì số lượng đảm bảo 100% 2 buổi/ngày. Đặc biệt đối với các lớp ở khu vực Tiên Xuân (chú trọng thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi, dịch bệnh dễ bị ảnh hưởng đến sức khỏe của HS).

– Công tác PCGDTH: Tiếp tục cập nhật số liệu, chuẩn bị cho công tác điều tra đợt 1 năm 2018.

b. Công tác giáo dục toàn diện:

      1/ Thực hiện chương trình:

– Thực hiện việc kiểm tra chương trình, TKB, TGB dạy chính khoá, dạy chuyên biệt, dạy buổi thứ 2 ở tất cả các khối lớp (tuần 26-29): Đúng, đủ, không cắt xén, không dạy ngoài chương trình.

– Tổ CM tăng cường chỉ đạo dạy học đúng quy định. Tiếp tục chú trọng đổi mới công tác soạn giảng, đánh giá nhận xét theo hướng phát huy tính tích cực tự giác học tập của HS, phát huy tính sáng tạo trong tập thể và cá nhân từng khối lớp đáp ứng chuẩn kiến thức và kỉ năng các môn học, thực hiện giảm tải ở khối 4,5 theo chỉ đạo của ngành nghiêm túc.

GV cần chăm lo hơn nữa đối với các HS chưa hoàn thành môn học. Dạy bám sát đối tượng HS đặc biệt HS còn yếu về một số kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, năng lực và HS nổi trội về các nội dung học. Tăng cường hoạt động thực hành luyện tập nhiều hơn, phát huy vai trò tự quản của HS. Quan tâm tới việc chuyển đổi vị trí ngồi cho HS trong lớp.

– Tích cực ứng dụng CNTT khai thác tài liệu làm tư liệu để hỗ trợ bài dạy sát đối tượng và đảm bảo các yêu cầu từng bài dạy đã đặt ra. Chăm lo xây dựng trang web nhà trường phong phú, chất lượng về nội dung, đảm bảo về số lượng. Đồng thời thường xuyên sử dụng đồ dùng dạy học phù hợp với yêu cầu bài dạy (đồ dùng mượn tại TV-TB và tự làm).

Quan tâm hơn nữa việc nhận xét thường xuyên bài làm, câu trả lời của HS trên cơ sở đó giúp HS thực hiện tốt các nội quy quy định chuyên môn đề ra.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả, mang tính chiều sâu việc thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn; chú trọng việc thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22 nghiêm túc, có chất lượng. Quan tâm giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động giáo dục thực sự có hiệu quả. Luôn tạo cho HS có thái độ đúng đắn khi biết lỗi của mình của bạn để nhắc nhở cùng tiến bộ.

– Tăng cường tổ chức thao giảng, thực tập đợt 2, triển khai chuyên đề cấp trường một cách tích cực nhằm học tập cải tiến cách soạn bài cũng như cách dạy hay của đồng nghiệp.

     2/ Đối với chuyên môn và tổ chuyên môn:

– Chủ động tổ chức lên kế hoạch chương trình dạy học đúng tiến độ và thời gian quy định. Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai chuyên đề và đánh giá những mặt làm được, chưa làm được có kế hoạch bổ sung điều chỉnh kịp thời.

Bố trí cụ thể GV tham gia thao giảng, thực tập, triển khai chuyên đề có danh sách cụ thể theo quy trình nhà trường đề ra.

– Nghiêm túc, đi vào chiều sâu việc thực hiện bồi dưỡng HSG, giúp đỡ HSY, triển khai các chuyên đề cần thiết theo kế hoạch chuyên môn, tổ chuyên môn đã đề ra. Chú trọng buổi học thứ 2/ngày. Tích cực đầu tư nâng cao chất lượng tiết dạy trên lớp, chuẩn bị cho công tác KĐCL của BGH nhà trường.

– Tổ chức hiệu quả kiểm tra toàn diện và chuyên đề, chú trọng sau kiểm tra.

– Tiếp tục chỉ đạo GV tăng cường bồi dưỡng các môn tham gia HKPĐ cấp Thị và tham gia ngày hội HSTH.

3/ Đối với các phần hành, Đội-GV:

– Tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua. Giáo dục HS chấp hành tốt Luật Giao thông bằng những việc làm cụ thể trong tuần, tháng, đối với từng phần hành cá nhân trong nhà trường. Chú trọng xây dựng gương điển hình trong  CBQL, GV, NV và  học sinh.

– Chủ động trong phần hành được giao, phối hợp chặt chẽ và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác giảng dạy và các hoạt động khác. Quan tâm, chăm lo tới công tác chủ nhiệm lớp.

– Tiếp tục đổi mới hoạt động Đội – Sao, phát huy vai trò của BCH LĐ, Chi đội, Sao Nhi đồng. Phát động trong toàn LĐ thi đua học tốt, giành nhiều lời nhận xét tốt, việc làm tốt để chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng. Chủ động trong việc cập nhật các loại báo cáo, hồ sơ. Phối hợp với GV Thể dục tổ chức tập luyện các môn tham gia HKPĐ cấp Thị đạt kết quả. Thường xuyên kiểm tra trang phục đội viên, nhi đồng, nhắc nhở về các hành vi ứng xử, giao tiếp cúa HS. Kiểm tra nề nếp sinh hoạt đầu, giữa và cuối buổi. Thường xuyên nhắc nhở HS chấp hành tốt các quy định của nhà trường và Liên đội. Phối hợp với TV-TB tổ chức hội thi Kể chuyện theo sách trong học sinh.

      4/ Đối với công tác quản lý:

– Tăng cường công tác phối hợp với phụ huynh, tham mưu với địa phương để chi trả một số hạng mục tôn tạo cảnh quan, khuôn viên trường học.

– Phát huy hiệu quả công tác quản lý của BGH, các TT, TPCM. Đặc biệt nêu cao vai trò tiên phong, dân chủ, đồng thuận cao, bàn bạc công việc cụ thể, tiếp thu lắng nghe các ý kiến trao đổi và có sự điều chỉnh linh hoạt đối với hoạt động chỉ đạo.

Nêu cao vai trò của các TT, TPCM, đồng thời tăng cường tư vấn, hỗ trợ và kiểm tra công tác chỉ đạo hoạt động từng tổ CM đối với từng TT, TPCM.

– Tăng cường việc chỉ đạo công tác nâng cao chất lượng giảng dạy, thường xuyên dự giờ, khảo sát chất lượng HS các khối, trong đó chú trọng tới các lớp đang còn hạn chế một số mặt về kiến thức và kỹ năng.

– Tiếp tục thực hiện có chiều sâu các cuộc vận động một cách nghiêm túc. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho các bộ, đảng viên, giáo viên.

– Chăm lo xây dựng điều kiện phục vụ dạy và học; tôn tạo cảnh quan làm cho khuôn viên thêm xanh sạch đẹp và an toàn.

– Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến GD pháp luật và giải pháp chỉ đạo thực hiện trong GV, HS; bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự trường học, thực hiện có nền nếp văn hoá nơi công sở, không hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ làm việc.

– Tổ chức ngày hội học sinh Tiểu học cấp trường.

– Chỉ đạo kiểm tra định kỳ GKII đối với môn Toán và Tiếng Việt khối 4,5.

– Đầu tư, rà soát, bổ sung các minh chứng và hoàn thiện các loại hồ sơ kiểm định.

     5/ Công tác lao động và trang trí lớp học:

     – Tăng cường việc chỉ đạo và thực hiện việc chăm sóc bồn hoa, cây cảnh theo khu vực và phần việc được giao, đặc biệt ở các chậu hoa của học sinh các lớp.

– Thường xuyên kiểm tra các khu vực vệ sinh nhất là khu vực đổ rác và khu nhà vệ sinh của GV, HS, đồng thời nhắc nhở thường xuyên về nội quy công tác vệ sinh học đường.

–  Đối với khu vực Tiên Xuân  cần tăng cường công tác trồng và chăm sóc bồn hoa.

– Tổ chức lao động vệ sinh, tham gia cắt tỉa bồn hoa, bồn cỏ, xử lý rác toàn trường.

– Hoàn thiện việc tu sửa các hạng mục CSVC bị xuống cấp, hư hỏng.

     6/ Kế toán – văn phòng:

– Luôn cập nhật thông tin để xử lý báo cáo, số liệu chính xác, nộp báo cáo đúng thời gian cấp trên quy định.

– Đảm bảo chế độ tiền lương, các chế độ khác cho đội ngũ.

– Tích cực tham mưu với BGH trong các hoạt động liên quan tới tài chính, văn phòng.

– Chỉ đạo hoạt động của Tổ văn phòng một cách hiệu quả hơn về sinh hoạt tổ, hồ sơ, các kế hoạch và kết quả hoạt động từng tuần, tháng báo cáo với BGH kịp thời.

    7/ Thư viện thiết bị:

– Triển khai kế hoạch hoạt động trong tháng. Cuối tháng phải báo cáo cụ thể số GV, HS thường xuyên mượn sách và có bao nhiêu lượt /GV hoặc lượt/HS.

– Cập nhật thông tin hàng ngày trên mạng báo cáo kịp thời cho lãnh đạo biết để xử lý.

– Tăng cường nắm bắt các thông tin liên quan đến công tác dạy học để tuyên truyền cho giáo viên, học sinh biết để cập nhật kịp thời.

– Đẩy mạnh hoạt động Thư viện thân thiện, thư viện lớp. Đổi mới công tác tổ chức hoạt động của thư viện, thiết bị. Tăng cường kiểm tra, định hướng cho các GVCN về việc phát huy góc thư viện của lớp. Tiếp tục tham mưu với nhà trường trong việc tăng trưởng sách, tài liệu, thiết bị.

– Khai thác hiệu quả hoạt động trang Web Thư viện nhà trường. Cập nhật phần mềm thư viện.

– Tự kiểm tra, đánh giá và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp trên kiểm tra thư viện xuất sắc.

– Phối hợp với Tổ chức Đội tổ chức hội thi Kể chuyện theo sách trong học sinh.

8/ Y tế học đường:

– Tăng cường kiểm tra sức khỏe cho học sinh. Đặc biệt đối với HS khuyết tật, HS lớp 1, 2. Sau kiểm tra cần trao đổi, tư vấn cho bản thân HS, GVCN biết để phối hợp với phụ huynh trong việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày của con em mình.

– Thường xuyên kiểm tra vệ sinh phong quang trường lớp nhất là các công trình vệ sinh, góc để dụng cụ vệ sinh của từng lớp.

– Thường xuyên tuyên truyền cho HS về các dịch bệnh để phòng tránh.

– Tăng cường tham mưu với BGH trong các hoạt động của y tế học đường.

      9/ Đối với các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Chi đoàn)

– Tổ chức hiệu quả các hoạt động theo quy định.

– Chủ động trong từng phần hành đã phân công. Tổ chức các hoạt động chào mừng 8/3, 26/3; phối hợp tổ chức thành công ngày hội HSTH cấp trường.

– Bổ sung các hồ sơ theo công tác KĐCL.

– Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, lao động

     10/ Công tác kiểm tra thanh tra nội bộ:

– Tiếp tục đổi mới kiểm tra nội bộ trường học, tập trung sâu vào đánh giá học sinh theo Thông tư 22; đổi mới PP dạy học; bồi dưỡng kỹ năng sống, các phẩm chất, năng lực của học sinh; bồi dưỡng học sinh năng khiếu tham dự HKPĐ cấp Thị và ngày hội HSTH cấp trường; nội dung dạy học buổi thứ 2 trong ngày, công tác Văn phòng, Y tế, Đội TNTP, Thư viện -TB,

– Kiểm tra chuyên đề: 1 lượt/ GV/ tháng. Kiểm tra toàn diện: 2- 3 đ/c

  1. Lịch cụ thể:

            – Từ ngày 01/3: Hội nghị HT

– Ngày 02/3:  Họp Chi bộ, HĐSP tháng 3. Các tổ CM nộp câu hỏi thi RCV.

– Ngày 7/3: Chung kết giải BC nữ cấp Thị tại Phòng.

– Ngày 12/3:  Hội khỏe phù đổng cấp Thị.

– Ngày 16/3:  Ngày hội HSTH cấp trường.

– Ngày 20/3: Các tổ, các phần hành nộp báo cáo hoạt động tháng 3

– Ngày 22/3: Nộp báo cáo tháng 3 về Phòng

 

 

            HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                      Hồ Thị Phượng