KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG THÁNG 10/2019

Tháng Mười 1, 2019 9:48 sáng

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                                Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

                                                                                  

   Số…../KH-TH                                       Quảng Tiên, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH  THÁNG 10 – 2019

 

 Chủ điểm: Thi đua dạy tốt, học tốt lập thành tích chào mừng ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam ( 20/10) và ngày khuyến học Việt Nam (2/10)

 

       I/ NHIỆM VỤ TRONG TÂM TRONG THÁNG:

– Tổ chức Hội nghị CBCC,VC và NLĐ triển khai nhiệm vụ năm học.

– Kiện toàn các tổ chức trong nhà trường.

 – Nâng cao chất lượng đại trà- Bồi dưỡng học sinh mũi nhọn. Đón đoàn KSCL của PGD

– Hoàn thành hồ sơ PCGDTH-XMC năm 2019

– Tổ chức thực tập, thao giảng; thi GVDG cấp trường.

– Triển khai tìm kiếm minh chứng KĐCL, Hướng dẫn sắp xếp các minh chứng.

  1. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

       1)Công tác duy trì số lượng và nhiệm vụ PCGD: Các khối lớp có biện pháp kịp thời để duy trì số lượng đảm bảo 100%. Đặc biệt những lớp có học sinh Tiên Xuân.  Lập hồ sơ trẻ khuyết tật học hoà nhập đảm bảo tính pháp lý về mặt số lượng và chất lượng học tập của HSKT ( theo hồ sơ quy định của Sở GD).

Công tác PCGDTH: Thực hiện cập nhật vào phiếu điều tra hộ gia đình đầy đủ các thông tin liên quan đến học sinh, đặc biệt số học sinh chuyển đi, chuyển đến trong hè 2019, cập nhật vào phần mềm đúng thời gian quy định. Hoàn thành bộ hồ sơ phổ cập và các biểu mẫu trên phần mềm theo Nghị định 20 / NĐ-CP . Nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận PCGDTH năm 2019 lên phòng GD đảm bảo đầy đủ và đúng thời gian quy định( theo công văn số 244/PGD ngày 24/9/2019)

 2) Công tác giáo dục toàn diện:

 – Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình dạy học từ tuần 6 đến tuần 9( K1 đến K5)

– Chỉ đạo dạy chương trình đúng mặt bằng chung toàn Thị. Đổi mới công tác soạn giảng chấm chữa theo hướng phát huy tính tích cực tự giác học tập của HS, phát huy tính sáng tạo trong tập thể và cá nhân từng khối lớp đáp ứng chuẩn kiến thức và kỉ năng các môn học, thực hiện giảm tải theo chỉ đạo của ngành nghiêm túc. Trong quá trình dạy phải bám sát đối tượng HS, tổ chức cho HS hoạt động thực hành luyện tập nhiều hơn, cần kèm cặp đối tượng HS chưa hoàn thành môn học, BDHS có năng lực, năng khiếu.

– GV cần chú trọng công tác nghiên cứu, chuẩn bị ĐDDH cho tiết dạy chu đáo, hiệu quả

– Nhận xét, chữa lỗi thường xuyên kịp thời bài làm của HS trên cơ sở đó giúp HS thực hiện tốt các nội quy quy định chuyên môn đề ra. Thường xuyên nhận xét để khuyến khích động viên và nhân điển hình trong từng tổ, nhóm, lớp( nhận xét của GV phải được học sinh chữa lỗi)

– Giáo dục kỉ năng sống cho HS biết cách ứng xử với bạn bè với người lớn với thầy cô giáo và mọi người xung quanh, liên hệ các chuẩn mực kỉ năng sống trên từng bài dạy bài học ở lớp. Luôn tạo cho HS có thái độ đúng đắn khi biết lỗi của mình của bạn để nhắc nhở nhau cùng tiến bộ.

– Tham gia hội thi GVDG cấp trường một cách tích cực nhằm học tập cải tiến cách soạn bài cũng như  cách dạy hay của đồng nghiệp.

– Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn KSCL của Phòng GD.

     3) Đối với chuyên môn và tổ chuyên môn:

– Tổ chức lên kế hoạch chương trình dạy học đúng tiến độ và thời gian quy định. Chịu trách nhiệm tổ chức hội thảo chuyên đề và đánh giá những mặt làm được, chưa làm được có kế hoạch bổ sung điều chỉnh kịp thời. Hàng tuần kiểm tra đánh giá xếp loại bài dạy. bài soạn cho tổ viên (Tổ CM). Giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học đến từng cá nhân và đơn vị lớp theo chỉ tiêu các lớp và cá nhân đã đăng ký đầu năm.

– Bố trí cụ thể từng GV tham gia Hội thao cấp trường có danh sách cụ thể theo quy trình nhà trường đề ra.

– Triển khai công tác bồi dưỡng và giúp đỡ học sinh, triển khai các chuyên đề cần thiết theo kế hoạch chuyên môn, tổ chuyên môn đã đề ra. Chú trọng buổi học thứ 2/ngày. Tăng cường đầu tư hướng dẫn, bồi dưỡng học sinh dự thi Trạng nguyên Tiếng Anh có hiệu quả.

– Chỉ đạo GVCN lớp chủ động bồi dưỡng học sinh có năng lực về môn Toán và Tiếng Việt

– Tổ chức kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch. Đổi mới cách quản lý và tìm biện pháp nâng cao chất lượng từ tổ đến cá nhân.

– Tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc việc ký duyệt giáo án của tổ viên qua hàng tuần

– Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tổ chức dạy học CGD đối với môn Tiếng Việt 1, vận dụng PPDH tích cực đối với khối 2->5.

– Phát động phong trào “Rèn chữ, giữ vở” trong giáo viên và học sinh; có kế hoạch đầu tư tập luyện cho học sinh toàn trường luyện viết chữ đẹp để tham gia “Ngày hội em viết chữ đẹp” cấp trường trong tháng 11.

– Triển khai GDKN an toàn dưới nước cho học sinh( theo công văn hướng dẫn)

– Tổ chức Hội thi, hội thao trong tổ chuyên môn quy trình và tổ chức thực hiện do chuyên môn và tổ chuyên môn bố trí đến 25/10 hoàn thành hội thi GVDG ở các tổ CM; chọn GV để Tham gia Hội thi cấp trường từ sau 25/10

– Tham quan trường bạn để hướng dẫn tìm minh chứng KĐCL

4) Đối với các phần hành, Đội -GV: Tăng cường công tác tự chủ tự chịu trách nhiệm trước tập thể, trước lảnh đạo về công việc được giao. Chịu trách nhiệm về hiệu quả làm việc của mình, thường xuyên đổi mới trong cách quản lý đối với công việc được giao. Tổ chức tốt việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua, luôn tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng Giáo dục đạo đức, giáo dục HS chấp hành tốt luật ATGT bằng những việc làm cụ thể.

–  Hàng tháng phải báo cáo số liệu bằng văn bản để nhà trường tập hợp và báo cáo lên cấp trên.

Đội: Tổ chức tốt đại hội Liên đội năm học 2019-2020, Tập huấn cho BCH Liên đội đi vào hoạt động có nền nếp.Tìm minh chứng KĐCL. Phụ trách hồ sơ ANTT trường học.

5) Đối với công tác quản lý:

– Tăng cường hiệu quả quản lý của BGH, tổ trưởng, tổ phó CM. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua. Tổ chức cho CB,GV,NV, HS tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát động tham gia viết tin, bài, ảnh ca ngợi tôn vinh Nhà giáo và nghề dạy học trong CB, GV, NV, HS.  Chọn bài tham gia tập san của Ngành.( gửi bài tham gia tập san về PGD trước 30/10/2019)

– Chăm lo xây dựng điều kiện phục vụ dạy và học; tu sửa , bổ sung 3 máy tính cho phòng tin học.

– Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học cuarb GV,NV. Tăng cường kiểm tra nội bộ trường học, coi trọng tính chuyên sâu và tính toàn diện về dạy học, giáo dục và các phần hành Thư viện- thiết bị, hoạt động Đội-Sao, Y tế học đường, …

– Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để đón đoàn KSCL của PGD.

6) Triển khai các Hội nghị trong tháng:

– Tổ chức Hội nghị CC,VC,NLĐ triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

– Hội Nghị Công đoàn đầu năm: BCHCĐ chủ động kế hoạch để tổ chức Hội nghị đạt hiệu quả.

– Đại hội liên đội:  TPT Đội cần chủ động kế hoạch tổ chức hoạt động phù hợp với thực tế Liên đội. Bầu ra BCH Liên đội chỉ đạo hoạt động đi vào nề nếp, hiệu quả.

       7) Công tác lao động:

     Tập trung chăm sóc bồn hoa cây cảnh theo khu vực và phần việc được giao.  Đối với bồn hoa cây cảnh đ/c Dũng cần phân công hợp lý có sơ đồ bố trí cho từng lớp cụ thể, cần quy hoạch trồng mới hoặc tái tạo để chăm hoa cũng như cây cảnh.

Phụ trách Lao động có kế hoạch Tổ chức hợp đồng vệ sinh phong quang trường lớp, hoàn thiện trồng hoa dãy phía sau nhà Đa năng theo kế hoạch hàng tuần( báo cáo kế hoạch qua HT)

Thường xuyên kiểm tra các khu vực vệ sinh nhất là khu vực đổ rác và khu nhà công trình VO4 của tầng 2 và 3, đồng thời nhắc nhở thường xuyên về nội quy công tác vệ sinh công cộng.

BGH nhà trường hợp đồng thợ hoàn thiện việc tu sửa CSVC của cả hai khu vực theo kế hoạch đầu năm.

Đối với khu vực Tiên Xuân cần phối hợp với Mầm non để có kế hoạch kiểm tra lại hố rác và phân công cụ thể để HS làm công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc, trồng dặm, cắt tỉa bồn hoa trong khuôn viên trường đảm bảo mĩ quan, đẹp.

      8)  Kế toán – văn phòng:

Hoàn thành hồ sơ nhà trường đầu năm nộp đúng thời gian quy định. Thường xuyên nắm bắt thông tin để xử lý thông tin chính xác, nộp báo cáo đúng thời gian cấp trên quy định.

Hoàn thành Kế hoạch thu chi các khoản trong năm trình Lãnh đạo Phòng phê duyệt ( trước ngày 10/10/2019)

Hoàn thành số liệu cập nhật phần mềm EQMS đúng thời gian

Hoàn thiện bàn giao CSVC trong các phòng học. Lập quyển sổ theo dõi CSVC ở các lớp và có chữ kí của từng GV để bảo quản CSVC.

Thường xuyên theo dõi chấm công cho tất cả CB,GV, NV trong nhà trường theo tháng.

Lên kế hoạch chi tiết thu các khoản đầu năm để đưa kinh phí vào hoạt động ở các nội dung chi đã được UBND và Hội cha mẹ HS nhất trí, lãnh đạo phòng GD phê duyệt. Mở sổ theo dõi cập nhật các loại hồ sơ phải cụ thể, đầy đủ, đúng nguyên tắc tài chính; các khoản tài trợ tự nguyện thực hiện theo thông tư 16.

Hoàn thành hồ sơ hợp đồng cho GV đầy đủ theo quy định.

Công tác thông tin báo cáo phải  chính xác, đầy đủ kịp thời.

Sắp xếp các loại hồ sơ theo từng năm học; chuẩn bị cho công tác KĐCL.

        9)Thư viện thiết bị:

Triển khai kế hoạch hoạt động trong tháng. Cuối tháng phải báo cáo cụ thể số GV, HS thường xuyên mượn  sách và có bao nhiêu lượt /GV hoặc lượt/HS.

Thực hiện chấm điểm thi đua cho các lớp có phong trào mượn sách và sử dụng đồ dùng học tập. Có kế hoạch chỉ đạo hoạt động thư viện thân thiện trong tháng trình BGH nhà trường xem xét và tổ chức thực hiện.

Chủ động kế hoạch phổ biến GDPL trong CB, GV, NV của đơn vị. Xây dựng  kế hoạch tổ chức tuần lễ học tập suốt đời( Từ 01/10) trình BGH phê duyệt để tổ chức thực hiện. Chủ đề “ Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”

Cập nhật thông tin hàng ngày trên mạng báo cáo kịp thời cho lảnh đạo biết để xử lý.

Làm một số nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng điều động. Tìm minh chứng KĐCL thuộc phần hành phụ trách.

         10) Y tế học đường:

– Tiếp tục động viên phụ huynh tham gia mua thẻ BHYT cho học sinh theo luật BHXH

– Triển khai cân đo cho học sinh, thu và lập danh sách học sinh mua BHYT lên cấp trên đảm bảo kịp thời. Nhận và phát thẻ BHYT cho học sinh

– Thường xuyên kiểm tra vệ sinh phong quang trường lớp nhất là công trình W04.

–  Phối kết hợp với trạm y tế tuyên truyền về các bệnh dịch và tiêm phòng có hiệu quả

– Tiếp tục mua bổ sung cơ số thuốc, CSVC phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho GV và học sinh.

Tìm minh chứng KĐCL

       11) Công tác kiểm tra nội bộ:

– Kiểm tra chuyên đề : 20GV

– Kiểm tra toàn diện: 3- 4 GV

Lịch cụ thể:

– Ngày 01/10:  S: Dự khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 tại trường THCS Quảng Phúc. Tuyên truyền, phát động tuần lễ học tập suốt đời tại đơn vị.

C:  Sinh hoạt chi bộ; Họp HĐSP tháng 10 – Các tổ triển khai kế hoạch Hội thao GVDG cấp trường.

– Ngày 02/10: Hội nghị CC,VC,NLĐ năm học 2019-2020.

– Từ 01/10: Nhập phần mềm EQMS.

–  Ngày 05/10 : Gửi mail kế hoạch tháng

–  Ngày 9/10: Tổ chức Hội nghị Công đoàn đầu đầu năm; Đại hội Liên đội

– Từ 10/10: Đón đoàn KSCL của Phòng GD&ĐT thị xã Ba Đồn.

– Từ 11/10: Tổ chức hội thao GVDG cấp trường; Ký duyệt kế hoạch năm học của cá nhân, phần hành; hoàn thành cập nhật số liệu PC 2019 vào phần mềm PC theo NĐ 20/NĐ-CP

– Ngày 20/10: KN ngày thành lập Hội LHPNVN,Các phần hành nộp báo cáo hoạt động tháng

– Ngày  22/10 Nộp báo cáo tháng về phòng

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Hồ Thị Phượng