KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG THÁNG 3

Tháng Ba 4, 2021 5:22 chiều

KẾ HOẠCH THÁNG 03-2021                                            

Chủ điểm: Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Tập trung các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, dịch Thủy đậu và sốt xuất huyết.

* Trọng tâm trong tháng:

       – Ổn định số lượng sau tết Nguyên đán, duy trì tốt nề nếp dạy học.

      – Tập trung đẩy mạnh công tác giảng dạy và giáo dục học sinh, chú trọng chất lượng đại trà, mũi nhọn. Thực hiện có chiều sâu việc rèn chữ, giữ vở ở các khối lớp.

      – Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnhcovid-19 và các dịch bệnh theo mùa

      – Tổ chức ngày hội học sinh Tiểu học cấp trường (Tùy theo điều kiện về công tác phòng chống dịch bệnh covid-19).

     – Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để đón đoàn KĐCL của Sở GD&ĐT

     –  Chỉ đạo công tác ra đề và KTĐK GKII theo đúng quy định.

     – Thực hiện có hiệu quả các nội dung khác theo hướng dẫn của các cấp.

  1. Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:
  2. Công tác số lượng và PCGDTH:

 – Các khối lớp có biện pháp thực hiện tốt công tác dân vận để duy trì số lượng đảm bảo 100% 2 buổi/ngày. Đặc biệt đối với các lớp ở khu vực Tiên Xuân. GV trực ban, TPT Đội phối hợp với GVCN tăng cường kiểm tra nề nếp đi học chuyên cần cũng như việc tham gia hoạt động của các lớp để nhắc nhở, uốn nắn kịp thời. Chú trọng nêu gương những cá nhân và lớp thực hiện nghiêm túc các nề nếp của nhà trường, Liên đội trong giao ban và chào cờ đầu tuần.

– Công tác PCGDTH: Ban phổ cập cập nhật kịp thời số liệu học sinh chuyển đi, chuyển đến, Bổ sung chu đáo các loại hồ sơ PC theo quy định.

  1. Công tác giáo dục toàn diện:

      1/ Thực hiện chương trình:

– Chỉ đạo thực hiện chương trình dạy học tuần 23 đến 26 ( từ khối 1 đến khối 5), chuyên môn tăng cường kiểm tra TKB, TGB dạy chính khoá, dạy chuyên biệt, dạy buổi thứ 2 ở tất cả các khối lớp. Chỉ đạo tổ 4,5 thực hiện điều chỉnh kế hoạch GD lớp 5 (kỳ II), năm học: 2020-2021 theo công văn số 405/BGD ĐT ngày 28/01/2021, bắt đầu thực hiện từ tuần 23.

– Phụ trách chuyên môn chỉ đạo dạy học đúng quy định. Chú trọng đổi mới công tác soạn giảng, nâng cao tiết dạy trên lớp, đánh giá nhận xét học sinh đúng thông tư 30 và thông tư 22( đối với khối 2,3,4,5); thông tư 27 (khối 1). Chú trọng đánh giá trong soạn bài và lên lớp.

–  GVCN, tự chọn cần đầu tư giúp đỡ số học sinh còn yếu để nâng cao chất lượng lớp (môn) phụ trách. Tăng cường rèn về kiến thức, kỹ năng. Phối kết hợp với CMHS để làm chất lượng.

– Tích cực ứng dụng CNTT khai thác tài liệu làm tư liệu để hỗ trợ hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh

     2/ Đối với chuyên môn và tổ chuyên môn:

– Chủ động tổ chức lên kế hoạch, chương trình dạy học đúng tiến độ và thời gian quy định. Chỉ đạo công tác BD và giúp đỡ học sinh theo kế hoạch hàng tuần. Chủ động kế hoạch tổ chức triển khai chuyên đề cấp tổ, cấp trường.

– Bố trí cụ thể GV tham gia thực tập, triển khai chuyên đề theo kế hoạch hằng tuần.

– Thực hiện có hiệu quả việc bồi dưỡng HSG, giúp đỡ HSY. Chú trọng buổi học thứ 2/ngày. Tích cực đầu tư nâng cao chất lượng tiết dạy trên lớp, tăng cường bổ trợ kiến thức cho học sinh

– Tổ chức hiệu quả kiểm tra toàn diện và chuyên đề, chú trọng sau kiểm tra.

– Chuyên môn Tiến hành ra bộ đề và chỉ đạo kiểm tra GKII môn Toán và Tiếng Việt khối 4,5.

– Chủ động kế hoạch và triển khai các cuộc thi về chuyên môn theo công văn hướng dẫn của cấp trên.

– Tham gia hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 2 và Tập huấn Tiếng Anh theo k/h cấp trên.

3/ Đối với các phần hành, Đội-GV:

– Tiếp tục công tác tuyên truyền trong phụ huynh và học sinh về công tác phòng chống dịch bệnh. Thường xuyên chuẩn bị đầy đủ nước rửa tay, sát khuẩn cho học sinh sử dụng tại trường học. Nắm bắt cụ thể về tình hình sức khỏe của GV và học sinh hằng ngày. Thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua. Giáo dục HS chấp hành tốt Luật Giao thông.

– Chủ động trong phần hành được giao. Quan tâm, chăm lo tới công tác chủ nhiệm lớp.

– Công tác Đội – Sao: Phát huy vai trò của BCH LĐ, Chi đội, Sao Nhi đồng. Phát động trong toàn LĐ thi đua học tốt, dành nhiều lời nhận xét tốt, việc làm tốt để chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng. Chủ động trong việc cập nhật các loại báo cáo, hồ sơ. Thường xuyên kiểm tra vệ sinh, trang phục đội viên, nhi đồng, nhắc nhở về các hành vi ứng xử, giao tiếp cúa HS. Kiểm tra nề nếp sinh hoạt đầu, giữa và cuối buổi. Thường xuyên nhắc nhở HS chấp hành tốt các quy định của nhà trường và Liên đội. Chủ động tham gia các cuộc thi của Đội do cấp trên tổ chức; tham mưu tổ chức Ngày hội “ Thiếu nhi vui, khỏe – Tiến bước lên đoàn” phù hợp với tình hình thực tế.

– Tham gia các đợt tập huấn theo lịch của cấp trên.

      4/ Đối với công tác quản lý:

– Hoàn thiện các hạng mục tu sửa, mua sắm CSVC theo kế hoạch đầu năm.

– Chuẩn bị chu đáo các điều kiện, đón đoàn KĐCLGD của Sở.

– Tăng cường chỉ đạo dạy học nâng cao chất lượng. Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị.

–  Thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch tuần, chú trọng KSCL ở một số lớp.

– Chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, phổ biến Pháp luật cho các bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên.

– Chỉ đạo kiểm tra định kỳ GKII đối với môn Toán và Tiếng Việt khối 4,5.

– Tổ chức Ngày hội học sinh Tiểu học cấp trường phù hợp với tình hình thực tế

– Chuẩn bị các điều kiện để lựa chọn SGK lớp 2 theo hướng dẫn của cấp trên.

     5/ Công tác lao động và trang trí lớp học:

     – Tăng cường việc chỉ đạo và thực hiện việc chăm sóc bồn hoa, cây cảnh theo khu vực và phần việc được giao, đặc biệt chú trọng công tác chăm sóc, cắt tỉa các bồn hoa xung quanh khu vận động.

– Thường xuyên kiểm tra các khu vực vệ sinh nhất là khu vực đổ rác và khu nhà vệ sinh của GV, HS, đồng thời nhắc nhở thường xuyên về nội quy công tác vệ sinh học đường.

– Tổ chức lao động vệ sinh, trồng thêm cây bóng mát xung quanh sân bóng đá

     6/ Kế toán – văn phòng:

– Luôn cập nhật thông tin để xử lý báo cáo, số liệu chính xác, nộp báo cáo đúng thời gian cấp trên quy định.

– Đảm bảo chế độ tiền lương, các chế độ khác cho đội ngũ. Hoàn thành các quyết định nâng bậc lương, thâm niên cho cán bộ, GV,NV được nâng trong tháng 3, trình HT ký duyệt khi làm lương.

– Cùng đ/c Anh Phương hoàn thành công tác đánh giá GV,CBQL trên hệ thống phần mềm TEMIS trước ngày 6/3/2021

– Chuẩn bị chu đáo minh chứng chuẩn 1 để đón đoàn kiểm tra của Sở GD.

    7/ Thư viện thiết bị:

– Triển khai kế hoạch hoạt động trong tháng. Chuẩn bị MC chuẩn 3 để đón đoàn kiểm tra

– Cập nhật thông tin hàng ngày trên mạng báo cáo kịp thời cho lãnh đạo biết để xử lý.

– Tăng cường nắm bắt các thông tin liên quan đến công tác dạy học để tuyên truyền cho giáo viên, học sinh biết để cập nhật kịp thời.

– Đẩy mạnh hoạt động Thư viện thân thiện, thư viện lớp. Lập kế hoạch bổ sung sách tham khảo cho thư viện trình BGH để thực hiện.

– Khai thác hiệu quả hoạt động trang Web Thư viện nhà trường. Cập nhật phần mềm thư viện.

– Tự kiểm tra, đánh giá và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp trên kiểm tra thư viện xuất sắc theo Hướng dẫn số 486/SGDĐT-GDTH ngày 27/2/2021 của Sở GD&ĐT.

8/ Y tế học đường:

– Tiếp tục công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh thủy đậu, sốt xuất huyết tại đơn vị. Tăng cường công tác tuyên truyền trong học sinh, phụ huynh và nhân dân. Thực hiện kiểm tra sức khỏe cho học sinh. Đặc biệt đối với HS khuyết tật, HS lớp 1, 2. Chú trọng tư vấn sau kiểm tra

– Thường xuyên kiểm tra vệ sinh phong quang trường lớp nhất là vệ sinh W04, góc để dụng cụ vệ sinh của từng lớp.

– Chuẩn bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn cho đội ngũ GV. Hướng dẫn quy trình rửa tay cho học sinh.

– Tiếp tục đốc thúc công tác mua BHYT học sinh.

      9/ Đối với các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Chi đoàn)

– Tổ chức hiệu quả các hoạt động theo quy định.

– Chủ động trong từng phần hành đã phân công. Tổ chức các hoạt động chào mừng 8/3, 26/3;

– Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, lao động.

– Công đoàn cần hoàn tất sớm công trình Công đoàn đón đoàn kiểm tra của Sở.

     10/ Công tác kiểm tra nội bộ:( Thực hiện theo kế hoạch hàng tuần)

– Tiếp tục đổi mới kiểm tra nội bộ trường học, tập trung vào kiểm tra công tác dạy học;  Kiểm tra công tác Văn phòng, Tổ CM.

– Kiểm tra chuyên đề: 1 lượt/ GV/ tháng. Kiểm tra toàn diện: 4 giáo viên

  1. Lịch cụ thể:

            – Ngày 01 -> 5/3: Hoàn thành đánh giá GV,CBQL theo phần mềm TEMIS

– Ngày 3/3: SHCB-Họp HĐSP tháng 3.

– Ngày 6/3: Gửi mail kế hoạch tháng 3.

– Ngày 9,10/3: Hội thảo giới thiệu SGK lớp 2 tại Đồng Hới (5 đ/c).

– Ngày 10/3 -> 19/3: Các tổ triển khai chuyên đề dạy học.

– Ngày 12/3: Tham gia tập huấn Tiếng Anh tại TH Quảng Long (2 đ/c)

– Ngày 20/3: Các tổ, các phần hành nộp báo cáo hoạt động tháng 3

– Ngày 26/3: Nộp báo cáo tháng 3 về Phòng.

– Ngày 26/3: Tổ chức ngày hội “ Học sinh Tiểu học; Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên đoàn”  phù hợp với tình hình thực tế của trường.

– Ngày 31/3: Kiểm tra GKII môn Toán và Tiếng Việt khối 4,5

 

            HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                Hồ Thị Phượng

Các tin liên quan