KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2021

Tháng Tám 28, 2021 8:43 chiều

 

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                  

              Số: … /KH-PCBL                                          Quảng Tiên, ngày 25 tháng 8 năm 2021

 

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TKCN NĂM 2021

Đơn vị: Trường Tiểu học Quảng Tiên

 

Thực hiện  chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo TX Ba Đồn ; Kế hoạch chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Ban chỉ huy PCTT-TKCN xã Quảng Tiên về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Căn cứ tình hình cụ thể của nhà trường, để chủ động phòng, chống, giảm nhẹ đến mức thấp nhất những rủi ro, thiệt hại do lụt, bão và thiên tai gây ra trong năm 2021, trường TH Quảng Tiên xây dựng kế hoạch phòng chống bão lụt năm 2021 như sau:

 • MỤC ĐÍCH:

Công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai được xác định trên cơ sở phòng ngừa là chủ yếu, nhằm giảm nhẹ đến mức thấp nhất thiệt hại về cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học… do bão lũ, thiên tai gây ra, góp phần ổn định trường lớp, duy trì công tác dạy học, hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2021-2022.

 • YÊU CẦU:

Ban chỉ đạo cấp trường thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng; phân công CBGVNV trực trường để có thể tiếp nhận, xử lí các công văn phòng chống bão lụt, thiên tai của Ban chỉ đạo các cấp; kịp thời có phương án phòng chống bão lụt, thiên tai tại đơn vị.

Kiện toàn Tiểu ban phòng, chống lụt, bão TKCN năm 2020 do Hiệu trưởng là trưởng ban.

CBGVNV nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của chính quyền, các cơ quan chức năng cũng như của Hiệu trưởng trong trường hợp có lụt, bão và thiên tai. Đồng thời tích cực tham gia công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả do lụt, bão, thiên tai gây ra.

Đảm bảo thông tin liên lạc đến Phòng Giáo dục & Đào tạo Thị xã Ba Đồn, UBND xã Quảng Tiên trong trường hợp có thiên tai, tránh gián đoạn.

III. PHƯƠNG CHÂM:

Quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện và kinh phí tại chỗ, hậu cần tại chỗ; Ba sẵn sàng: Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả.

 1. NỘI DUNG:
 • Công tác triển khai trước khi có bão lũ:

– Kiện toàn Tiểu ban phòng, chống lụt, bão và TKCN năm 2021 do Hiệu trưởng là trưởng ban. Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Triển khai kế hoạch đến từng CBGVNV thông qua cuộc họp Hội đồng Sư phạm hoặc giao ban trong tháng 8.

– Đối với học sinh: Thường xuyên nhắc nhở đầu tuần trong giờ chào cờ về công tác an toàn trường học. Cảnh giác với nguồn điện. GVCN và GV bộ môn trực tiếp đóng mở điện trước và sau buổi học. Yêu cầu học sinh không có nhiệm vụ không được đến gần hệ thống điện.

– Mua sắm vật tự cần thiết : Dây thép, tấm ni lông, đèn pin, áo phao…

– Chặt bớt nhánh các cây cảnh trong khu vực trường, không để gió lay đổ.

–  Chằng chống cây bóng mát có nguy cơ đổ gãy.

– Kiểm tra, che đậy cầu giao điện tổng

– Tổ chức kiếm tra, sắp xếp, bảo quản cơ sở vật chất:

+ Tiến hành kiểm tra mái, cửa phòng học và các CSVC khác của trường.

+ Để các trang thiết bị, máy móc các loại, sách vở, hồ sơ … lên tầng 2,3 khi có lũ lụt, che đậy chu đáo bằng ni lông… đề phòng bị bật cửa khi có gió bão mạnh làm bật cửa…

+ Xây dựng kế hoạch tu sửa trường lớp, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh trong mùa mưa bão. Nếu xét thấy trường hợp không đủ an toàn, hiệu trưởng chủ động quyết định phương án xử lí rồi báo với lãnh đạo Phòng GD & ĐT và lãnh đạo địa phương.

+ Lập kế hoạch cho nhân dân trú ẩn tại trường trong trường hợp xảy ra thiên tai, nhưng nhà trường có kế hoạch bảo đảm an toàn CSVC, trang thiết bị của trường.

2)Phương án phòng chống khi có sự cố xảy ra:

– Giằng néo, chốt chặt  cửa ở các phòng học, phòng làm việc khi có bão. Chuyển hồ sơ tài liệu, máy móc, CSVC trang thiết bị lên tầng 2,3 khi có lũ.

–  Dặn dò  học sinh không được qua những chổ nguy hiểm ngập nước, nước chảy xiết, nhất là nơi cống rãnh bị sạt lở. Nhắc nhở học sinh khu vực Tiên Xuân khi qua sông 100% học sinh phải mặc áo phao.

– Kết hợp với truyền thanh xã dể thông báo cần thiết đến phụ huynh và học sinh biết, chủ động thời gian học…

– Liên lạc với phụ huynh có kế hoạch đưa đón học sinh đi về an toàn trong và sau lũ, bão.

3) Khắc phục hậu quả:

– Chỉ đạo học sinh toàn trường tham gia vệ sinh khuôn viên trường, lớp. Xử lý rác thải.

– Giải phóng các cành cây, lá đổ, nếu có bão.

– Giữ gìn vệ sinh môi trường sau lũ bão.

– Ổn định nhanh về nề nếp học tập cho học sinh sau lũ bão.

– Thống kê thiệt hại sau bão lũ để báo cáo về UBND xã và Phòng GD&ĐT

4) Tổ chức họp HĐSP để rút kinh nghiệm:

– Tổ chức rút kinh nghiệm về các nội dung:

+ Chuẩn bị cho công tác phòng chống.

+ Tham gia công tác phòng chống.

+ Thực hiện nhiệm vụ được trưởng ban phân công

+ Phối hợp với chính quyền địa phương.

+ Công tác khắc phục sau sự cố.

5) Đảm bảo công tác thông tin lien lạc:

–  Báo cáo với ban phòng chống bão lũ Phòng GD-ĐT thị xã Ba Đồn, UBND xã Quảng Tiên về tình hình đơn vị khi có thiên tai xảy ra.

– Báo cáo và tuân thủ sự phối hợp với Ban phòng chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn địa phương để giữ gìn an toàn về tính mạng giáo viên, học sinh, tài sản của nhà truờng.

– Nhận thông tin chỉ đạo của ban phòng chống lũ bão cấp trên và vận dụng hợp lý phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

– Đảm bảo thông tin liên lạc từ ban chỉ đạo đến các thành viên và ngược lại qua nhóm messenger của trường hoặc liên lạc qua số điện thoại (CB,GV,NV phải có trách nhiệm để đảm bảo thông tin thông suốt trong quá trình xảy ra bão lũ..)

– Thống kê và báo cáo thiệt hại sau bão lũ với UBND xã và Phòng GD&ĐT.

6) Huy động nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng chống:

– Trích từ kinh phí hoạt động của đơn vị để mua sắm vật liệu như đinh, thép buộc, tấm nilon, tre nẹp, đèn pin, áo phao…

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

– Tiểu ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão TKCN năm 2021 cấp trường xây dựng kế hoạch và tiến hành công tác phòng, chống lụt, bão trong trường.

– Các thành viên Ban phòng, chống lụt, bão và TKCN được phân công trực 24/24 giờ trong những ngày dự báo có bão lụt, cùng theo dõi chỉ đạo khi có thiên tai bão lụt và báo cáo tình hình về Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và TKCN Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Ba Đồn và UBND xã Quảng tiên.

– Trên cơ sở diễn biến của bão, lụt, thiên tai, nhà trường chủ động phối hợp sự chỉ đạo của địa phương để có phương án phòng, chống thích hợp với phương châm 4 tại chỗ. Tùy trường hợp cụ thể, Hiệu trưởng chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học hoặc giữ học sinh tại trường nếu nguy cơ bão lụt đe dọa tính mạng học sinh trên đường về nhà và báo cáo khẩn đến chính quyền địa phương và Phòng GD-ĐT Thị xã. Sau bão, lũ lụt cần có kế hoạch dạy bù để đủ chương trình cho học sinh.

–  Báo cáo nhanh tình hình sau bão, lụt, thiên tai về Phòng GD-ĐT thị xã và UBND xã Quảng Tiên để tổng hợp và xin ý kiến chỉ đạo.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống lụt, bão và TKCN năm 2021 của trường TH Quảng Tiên.

Nơi nhận                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 • Phòng GD, UBND xã (để báo cáo)
 • CB,GV, NV( để t/h)
 • VP( lưu) Hồ Thị Phượng

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                  

              Số:  ….. /QĐ-HT                                          Quảng Tiên, ngày 25 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Kiện toàn Tiểu ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn

Năm 2021

 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN

 

            Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường học, ban hành kèm theo thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ giáo dục và đào tạo

Căn cứ các văn bản của UBND Thị xã, Phòng GD&ĐT và UBND xã Quảng Tiên về việc triển khai công tác phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2021;

Căn cứ tình hình thực tế tại nhà trường, diễn biến thời tiết khí hậu trong năm;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay thành lập Tiểu ban phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 nhà trường gồm các Ông (Bà) có tên sau: (Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 có trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện tốt kế hoạch phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 cùa đơn vị

Theo dõi các thông tin về dự báo thời tiết, tình hình diễn biến lụt, bão để kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống lụt, bão tìm kiếm cứu nạn đạt hiệu quả cao nhất. Nhanh chóng khắc phục hậu quả sau lụt, bão và tồng hợp báo cáo cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của UBND xã Quảng Tiên, Phòng GD&ĐT Thị xã, UBND Thị xã Ba Đồn;

Phân công  nhiệm vụ các thành viên trong Tiểu ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trường học.

Điều 3. Bộ phận văn phòng và các Ông (Bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                      

Nơi nhận:                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

– UBND xã Quảng Tiên;

– Các đ/c có tên tại Điều 1;

– Lưu: VP.

              Hồ Thị Phượng

 

                                                                                   

 

 

 

DANH SÁCH TIỂU BAN PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN CỦA TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số …./QĐ-HT ngày 25/8/2021 của HT trường Tiểu học Quảng Tiên)

 

 

TT Họ tên Chức vụ Phần hành Ghi chú
1 Hồ Thị Phượng Hiệu trưởng Trưởng ban  
2 Bùi Thị Hiền Phó HT Phó ban  
3 Phan Thị Thu Ngà TTCM Ban viên  
4 Lương Thị Thanh Lệ TTCM Ban viên  
5 Nguyễn Thị Kim Tiến TTCM Ban viên  
6 Mai Thị Hảo TT tổ VP Ban viên  
7 Phạm Hoàng Mai Tổ phó CM Ban viên  
8 Nguyễn Thị Thành Phương Tổ phó CM Ban viên  
9 Phạm Quỳnh Như Tổ phó CM Ban viên  
10 Phan Thị Thanh Huyền TP tổ VP Ban viên  
11 Phạm Thị Tùy GV Ban viên  
12 Hồ Thị Ngoan GV Ban viên  
13 Phan Thị Phương GV Ban viên  
14 Phan Thanh Đồng GV Ban viên  
15 Trương Thị Lan GV Ban viên  
16 Nguyễn Thị Thủy GV Ban viên  
17 Hà Thị Linh GV Ban viên  
18 Nguyễn Thị Tịnh GV Ban viên  
19 Nguyễn Thị Nhung GV Ban viên  
20 Hoàng Thị Hồng Nhung GV Ban viên  
21 Nguyễn Hưua Thanh GV Ban viên  
22 Đinh Thị Lệ Hằng GV Ban viên  
23 Nguyễn Thị Hồng Nhung GV Ban viên  
24 Phạm Quỳnh Như GV Ban viên  
25 Đinh Thị Thuyết GV Ban viên  
26 Đoàn Thị Hương GV Ban viên  
27 Trần Thị Bích Thủy GV Ban viên  
28 Trần Thị Kim Liên GV Ban viên  
29 Giã Thị Thuấn GV Ban viên  
30 Trần Anh Dũng GVTPTĐ Ban viên  
31 Hoàng Thị Diệu Thúy NVYT Ban viên  
32 Trần Ngọc Đặng Bảo vệ TT Ban viên  
33 Nguyễn Văn Hường Bảo vệ TX Ban viên  

 

Danh sách gồm có 33 người.

 

 

 

 

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                                   Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

                                                                                 

                                                                                   Quảng Tiên, ngày 25 tháng 8 năm 2021

 

BẢN PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

CÁC THÀNH VIÊN TRONG TIỂU BAN PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO

 VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN, NĂM  HỌC 2021-2022

 

– Căn cứ các văn bản của UBND Thị xã, Phòng GD&ĐT và UBND xã về việc triển khai công tác phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm học 2021-2022;

– Căn cứ tình hình thực tế tại nhà trường, diễn biến thời tiết khí hậu trong năm;

– Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022;

– Căn cứ Quyết định số … /QĐ-HT ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Hiệu trưởng trường TH Quảng Tiên v/v kiện toàn Tiểu ban phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm học 2021-2022.

Phân công nhiệm vụ từng thành viên như sau:

 1. Bà Hồ Thị Phượng – Hiệu trưởng – Trưởng ban: Phụ trách chung.

– Lập kế hoạch phòng chống lụt bão, TKCN, lên kế hoạch điều động nhân lực cho công tác phòng chống lụt bão.

– Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình an toàn trường học và thông tin về bão lụt trên các phương tiện thông tin đại chúng, nắm bắt trực tiếp từ BCĐ phòng chống bão lụt của phòng GD&ĐT; UBND xã Quảng Tiên để kịp thời đưa ra những phương án chỉ đạo cụ thể.

– Phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong BCĐ.

– Giám sát việc thực hiện kế hoạch phân công của các thành viên.

– Báo cáo phòng GD&ĐT, UBND xã Quảng Tiên các nội dung liên quan đến công tác phòng chống bão lụt, TKCN.

– Trực lãnh đạo khi có sự cố xảy ra.

 1. Bà Bùi Thị Hiền – Phó HT – Phó ban: Phụ trách công tác phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của nhà trường, chỉ đạo, kiểm tra đánh giá công tác phòng chống lụt bão của nhà trường.

Cùng trưởng ban bàn bạc thống nhất đưa đến quyết định khi cần thiết.

Triển khai chỉ đạo, điều động theo công việc yêu cầu của Hiệu trưởng.

Giám sát việc thực hiện kế hoạch phân công của các thành viên.

Trực lãnh đạo khi có sự cố xảy ra.

 1. Ông Trần Anh Dũng – Giáo viên TPT Đội – Thư ký, ban viên: Phụ trách chung về học sinh và tài sản về Đội.

Kiểm tra, bảo quản tài sản phòng Đội, phòng truyền thống, văn phòng, phòng hội trường, phòng đa năng, khu vận động…

Trực tiếp nắm bắt tình hình học sinh.

Cùng với các GVCN chủ động hướng dẫn các lớp đưa đón học sinh trong khi mưa bão.

 1. Các ông(bà) là tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, tổ văn phòng; trưởng các tổ chức đoàn thể: Tuyên truyền vận động cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt, bão, thiên tai. Huy động giáo viên thuộc tổ chức, đoàn thể phụ trách khi Hiệu trưởng yêu cầu.

Tham mưu bàn bạc thống nhất cùng HT đưa đến quyết định khi cần thiết.

Xây dựng kế hoạch để bảo vệ các phòng( tổ) chuyên môn của tổ mình.

Giám sát việc thực hiện kế hoạch phân công các thành viên trong tổ.

Chỉ đạo công tác di dời, bảo quản CSVC, TB dạy học, hồ sơ học chính của nhà trường, các tổ CM…

Trực lãnh đạo khi có sự cố xảy ra.

 1. Ông Trần Ngọc Đặng – Nhân viên bảo vệ – Ban viên: Phụ trách tài sản, cơ sở vật chất của nhà trường ở điểm trung tâm.
 • Trực 24/24. Trực tiếp kiểm tra mạng lưới điện, an toàn trường học khu vực Trung tâm, nếu có sự cố phải báo ngay cho trưởng ban.
 • Trực tiếp bảo vệ CSVC, thiết bị nhà trường.
 • Cùng trưởng ban bàn bạc, thống nhất để đưa đến quyết định khi cần thiết
 1. Ông Nguyễn Văn Hường – Nhân viên bảo vệ – Ban viên: Phụ trách tài sản, cơ sở vật chất của nhà trường ở điểm Tiên Xuân.
 • Trực 24/24. Trực tiếp kiểm tra đường điện khu vực Tiên Xuân, nếu có sự cố phải báo ngay cho trưởng ban.
 • Trực tiếp chỉ đạo các thành viên ở khu vực Tiên Xuân giằng néo các cánh cửa phòng học, cây cối khu vực Tiên Xuân.
 1. Bà Mai Thị Hảo – Nhân viên kế toán – Ban viên: Dự trù kinh phí phòng chống lụt bão; lập kế hoạch tu sửa CSVC bị hư hỏng sau lụt, bão.
 2. Các GV, NV còn lại phụ trách các phòng làm việc cá nhân và thực hiện các công việc khác khi các đ/c chỉ đạo tổ phân công.

Căn cứ nhiệm vụ được phân công trên, các thành viên có trách nhiệm triển khai, thực hiện, khi có sự cố xảy ra cần báo cáo kịp thời cho trưởng tiểu ban PCLB TKCN của nhà trường..

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hồ Thị Phượng

 

 

 

 

 

 

Các tin liên quan