KẾ HOẠCH THÁNG 12/2017

Tháng Mười Hai 8, 2017 7:21 sáng

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                  

       Số…../KH-TH                                                Quảng Tiên, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH  THÁNG 12 – 2017

 

Chủ điểm: Thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Kỉ niệm 73 năm

Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017 và 28 năm

Ngày Hội quốc phòng toàn dân; 4 năm thành lập Thị xã Ba Đồn (20/12/2013-20/12/2017)

 I.Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng:

            – Duy trì số lượng, chú trọng nề nếp, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ tài sản, chăm sóc hoa.

– Tiếp tục tham mưu cấp trên hỗ trợ kinh phí bổ sung CSVC-TBDH giữ vững chuẩn QG;

            – Đẩy mạnh công tác giảng dạy và giáo dục học sinh, chú trọng chất lượng đại trà, mũi nhọn. Tổ chức kiểm tra HK1 khách quan, đúng quy chế, đánh giá thực chất theo thông tư 22..

            – Tổ chức các hoạt động chào mừng 22/12.

            – Đẩy mạnh bồi dưỡng OTE chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để dự thi cấp Thị. Tăng cường tập luyện các môn HKPĐ để dự thi các cấp.

            – Phát huy vai trò chỉ đạo của tổ CM trong việc nâng cao chất lượng dạy học tại các tổ CM

           – Hoàn thành bổ sung hồ sơ PCGDTH, chuẩn bị chu đáo để Tỉnh kiểm tra

                Chú trọng công tác kiểm định chất lượng (xây dựng báo cáo và bs minh chứng,..)

            – Đảm bảo công tác thông tin, báo cáo kịp thời.

            – Thực hiện có hiệu quả các nội dung khác theo hướng dẫn của cấp trên.

            – Tham gia tập huấn chuyên đề Tiếng Anh; Dạy học theo định hướng phát triển năng lực.

II. Các nhiệm vụ cụ thể và giải pháp thực hiện:

A. Công tác số lượng và PCGDTH:

       – Các khối lớp có biện pháp để duy trì số lượng đảm bảo 100% 2 buổi/ngày. Đặc biệt đối với các lớp ở khu vực Tiên Xuân (trong tháng có ngày lễ Noel nên cần chú trọng nhắc nhở HS về việc đi học chuyên cần, đúng giờ). Giao cho GVTB, TPT Đội thống kê hàng tuần số lượng HS ở Tiên Xuân nghỉ học có lý do hay không có lý do để có biện pháp nhắc nhở, đồng thời tổng hợp để đánh giá thi đua cuối HK1.

– Công tác PCGDTH: Tiếp tục bổ sung hồ sơ phổ cập sau khi kiểm tra kỹ thuật tại Phòng (sổ điều tra hộ gia đình, sổ PC, sổ đăng bộ, danh sách học sinh HTCTTH, hồ sơ trẻ khuyết tật, sổ theo dõi chất lượng, sổ theo dõi hiệu quả đào tạo, sổ chuyển đi chuyển đến, danh sách tuyển sinh lớp 1 ,…và các loại văn bản khác). Đón đoàn kiểm tra PCGDTH của Tỉnh.

B. Công tác giáo dục toàn diện:

1. Thực hiện chương trình:

– Thực hiện việc kiểm tra chương trình, TKB, TGB dạy chính khoá, dạy chuyên biệt, dạy buổi thứ 2 ở tất cả các khối lớp (tuần 16-18).

– Chỉ đạo dạy chương trình đúng quy định. Tiếp tục đổi mới công tác soạn giảng, đánh giá nhận xét theo hướng phát huy tính tích cực tự giác học tập của HS, phát huy tính sáng tạo trong tập thể và cá nhân từng khối lớp đáp ứng chuẩn kiến thức và kỉ năng các môn học.

– Chú ý dạy học sát đối tượng HS đặc biệt HS còn yếu về một số kiến thức, kỹ năng và HS nổi trội về các nội dung môn học. Tăng cường hoạt động thực hành luyện tập nhiều hơn.

– Nhận xét thường xuyên kịp thời bài làm của HS trên cơ sở đó giúp HS thực hiện tốt các nội quy quy định chuyên môn đề ra. Thường xuyên nhận xét để khuyến khích động viên và nhân điển hình trong từng tổ, nhóm, lớp.

– Các tổ, phần hành, trường tổ chức ra đề  KTĐK cuối kỳ I các môn đánh giá bằng định lượng (bám chuẩn kiến thức, kỹ năng, cũng như 4 mức độ theo thông tư 22); tổ chức coi, chấm đảm bảo chặt chẽ, đúng lịch, đánh giá đúng thực chất chất lượng dạy và học. Thời gian nộp bộ đề các môn trước 15/12. Nộp tiền giấy kiểm tra: Khối 1, 2 (môn Toán, TV): 10.000đ; khối 3 (môn Toán, TV, Tin, Anh): 15.000đ; khối 4, 5 (môn Toán, TV, Tiếng Anh, Tin, Khoa, LS&ĐL): 20.000đ

* Thời gian tổ chức kiểm tra:   Theo lịch của Phòng GD

(Để đảm bảo thời gian tổ chức KT, chấm, tổng hợp, báo cáo các môn, riêng đối với môn Tiếng Anh, môn Tin học sẽ linh động tổ chức hình thức kiểm tra như năm học trước).

Tổ chức chấm, thống kê, tập hợp, báo cáo cho Phòng GD theo thời gian quy định.

  1.       Đối với chuyên môn và tổ chuyên môn:

–  Chỉ đạo có chiều sâu việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho đội ngũ CB, GV, NV, Quán triệt công văn số 1053/UBND ngày 15/11/2017 về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ của cán bộ CC,VC và NLĐ trên địa bàn Thị xã Ba Đồn. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương nề nếp trong trường học. Nghiêm cấm GV, NV sử dụng điện thoại để lên mạng, facebook, nói chuyện trong giờ lên lớp, khi làm việc, hội họp, không hút thuốc, uống bia rượu trong giờ làm việc.

– Thực hiện chương trình dạy học đúng tiến độ và thời gian quy định. Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai chuyên đề Dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh; hướng dẫn đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư 22 ( đối với những GV mới ra trường). Chú trọng việc hướng dẫn làm hồ sơ cuối HK 1 cho GV, đặc biệt GV hợp đồng. Lưu ý, trong quá trình hướng dẫn GV cách ghi hồ sơ nếu có gì cần trao đổi phải chủ động trao đổi sớm với BGH tránh việc làm sai, làm thiếu; cần phải trình bày khoa học, tránh tẩy xóa .

– Nghiêm túc thực hiện bồi dưỡng HS có năng lực, giúp đỡ HSY các kỹ năng. Chú trọng buổi học thứ 2/ngày có hiệu quả để giảm hẳn tỷ lệ HS còn yếu so với tháng 11, đặc biệt khối lớp 4. Các tổ CM tăng cường chỉ đạo việc bồi dưỡng học sinh Tiếng Anh, bồi dưỡng OTE có chất lượng, các GV trực tiếp bồi dưỡng cần tiếp tục chủ động trong quá trình bồi dưỡng, chuẩn bị mọi điều kiện để học sinh dự thi cấp Thị đạt kết quả. Các GVCN có HS học bồi dưỡng Tiếng Anh cần phải thường xuyên nhắc nhở các em về ý thức học tập ở lớp cũng như RL thêm ở nhà.

– Duy trì lịch bồi dưỡng chữ viết đẹp theo sự phân công của BGH nhà trường.

– Duy trì công tác BD đội ngũ từ các tổ chuyên môn.

  1. Đối với các phần hành, Đội-GV:

– Chủ động trong phần hành được giao, phối hợp chặt chẽ và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác giảng dạy và các hoạt động khác. Cùng chung tay để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công.

– Các GV vừa chủ động giảng dạy kiến thức mới vừa củng cố ôn tập lại kiến thức từ đầu năm đến thời điểm tuần 17 để HS nắm chắc kiến thức chuẩn bị cho việc kiểm tra các môn. Cập nhật, ghi chép vào hồ sơ cuối HK1 đảm bảo theo quy định.

– Đổi mới hoạt động Đội – Sao, phát huy vai trò của BCH LĐ, Chi đội. Phát động phong trào thi đua học tốt, giành nhiều lời nhận xét tốt, việc làm tốt để chào mừng kỉ niệm 4 năm thành lập Thị xã, kỉ niệm ngày 22/12. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 22/12 ý nghĩa, mang tính giáo dục cao (trình cho BGH kế hoạch tổ chức trước 15/12). Chú trọng hoạt động của đội tuyên truyền măng non, đội cờ đỏ, việc tập luyện các môn HKPĐ.

  1. Đối với công tác quản lý:

– Phát huy hiệu quả công tác quản lý của BGH, các TT, TPCM. Đặc biệt nêu cao vai trò tiên phong, tính dân chủ, đồng thuận cao, bàn bạc công việc cụ thể, tiếp thu lắng nghe các ý kiến trao đổi và có sự điều chỉnh linh hoạt đối với hoạt động chỉ đạo.

Phát huy vai trò của các TT, TPCM, đồng thời tăng cường tư vấn, hỗ trợ và kiểm tra công tác chỉ đạo hoạt động từng tổ CM đối với từng TT, TPCM.

– Tiếp tục thực hiện có chiều sâu các cuộc vận động và các phong trào thi đua một cách nghiêm túc. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến GD pháp luật, giải pháp chỉ đạo thực hiện trong đội ngũ và HS.

– Chỉ đạo nghiêm túc việc ra đề, in đề, tổ chức kiểm tra HK 1 theo lịch; chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động chào mừng 4 năm thành lập Thị xã và kỉ niệm ngày 22/12;  chỉ đạo việc BD Tiếng Anh , chữ viết và các môn HKPĐ.

– Chỉ đạo các GV, các tổ, các phần hành khẩn trương, tích cực triển khai thực hiện công tác thu thập minh chứng tự kiểm tra đánh giá CLGD để hoàn chỉnh báo cáo trình cấp trên về kiểm tra.           

– Chuẩn bị các điều kiện cho việc họp HĐTĐ, sơ kết HK 1 theo quy định.

– Kiểm định chất lượng khối 1,2.

  1. Công tác lao động, vệ sinh, trang trí lớp học, bảo vệ tài sản:

– Chú trọng vệ sinh sạch, gọn gàng trước cổng trường, nhà xe, cầu thang. GV tăng cường nhắc nhở HS sắp xếp phòng học gọn gàng, khoa học, vệ sinh lớp học, hành lang sạch sẽ. Lưu ý, quan tâm thường xuyên tới việc sắp xếp bàn ghế, vệ sinh sạch các phòng truyền thống, hội trường, phòng các tổ, phòng đa năng.

Đối với cả hai khu vực tiếp tục đầu tư chăm sóc bồn hoa , chậu hoa theo sự phân công

– Hoàn thành tu sửa hệ thống CSVC công trình WO4 khu vực Trung tâm.

  1. Kế toán – văn phòng:

– Thường xuyên nắm bắt thông tin để xử lý thông tin chính xác, nộp báo cáo đúng thời gian cấp trên quy định.

– Tích cực tham mưu với BGH trong các hoạt động liên quan tới tài chính, văn phòng.

– Tiếp tục chỉ đạo hoạt động của Tổ văn phòng một cách hiệu quả về sinh hoạt tổ, hồ sơ, các kế hoạch và kết quả hoạt động từng tuần, tháng báo cáo với BGH kịp thời.

– Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho việc tổ chức sơ kết HK 1.

  1. Thư viện thiết bị:

– Triển khai kế hoạch hoạt động trong tháng. Báo cáo cụ thể số GV, HS thường xuyên mượn sách và có bao nhiêu lượt /GV hoặc lượt/HS trong học kỳ I.

– Tăng cường nắm bắt các thông tin liên quan đến công tác dạy học để tuyên truyền cho giáo viên, học sinh biết để cập nhật kịp thời.

– Đẩy mạnh hoạt động Thư viện thân thiện, thư viện lớp. Tham quan mô hình thư viện xanh để vận dụng  phù hợp vào thực tế của đơn vị.

– Chủ động trong việc cập nhật các tư liệu, hình ảnh và các tin tức, bài giảng, đề thi lên trang Web của nhà trường.

–  Chuẩn bị báo cáo đánh giá sơ kết hoạt động TV-TB trong học kỳ I

  1. Y tế học đường:

– Tăng cường kiểm tra khám sức khỏe cho học sinh, đặc biệt đối với HS khuyết tật, HS lớp 1, 2. Sau kiểm tra cần trao đổi, tư vấn cho bản thân HS, GVCN biết để phối hợp với phụ huynh trong việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày của con em mình.

– Tăng cường kiểm tra cả 2 điểm trường về công tác vệ sinh.

– Tăng cường công tác vận động học sinh các lớp tiếp tục mua bổ sung BHYT đợt 2.

– Kiểm tra sức khỏe HS, đo chiều cao, cân nặng cuối HK.

  1. Đối với các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Chi đoàn)

– Tiếp tục tổ chức hiệu quả các phong trào theo quy định của cấp trên và theo lịch.

– Tổ chức giao lưu thể dục thể thao trong các tổ CĐ và trường bạn.

– Chi đoàn GV tăng cường phối hợp với LĐ, TPT Đội để tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày 22/12; Triển khai thực hiện Công trình đoàn thanh niên.

– Bổ sung các hồ sơ cho công tác KĐCL.

  1. Công tác kiểm tra thanh tra nội bộ:

– Tiếp tục đổi mới kiểm tra nội bộ trường học, tập trung sâu vào đánh giá học sinh theo Thông tư 22 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 30; đổi mới PP dạy học; bồi dưỡng kỹ năng sống, các phẩm chất, năng lực của học sinh; bồi dưỡng học sinh có năng lực, học sinh năng khiếu, bồi dưỡng OTE; nội dung dạy học buổi thứ 2 trong ngày, công tác Văn phòng, Y tế vệ sinh, Đội TNTP, Thư viện -TB,

– Kiểm tra chuyên đề: 1 lượt/ GV/ tháng

– Kiểm tra toàn diện: 4 đ/c (Đ/c Trung, N.Vân, Nguyễn Lan, Phương Tin)

– Kiểm tra phần hành: tổ 1; Y tế HĐ.

  1. Công tác tập luyện các môn HKPĐ:

Với chỉ tiêu có HS đạt giải cấp Thị, cấp tỉnh theo kế hoạch năm học đã đề ra, việc tập luyện các môn HKPĐ cần được thực hiện thường xuyên, tập hiệu quả và chú trọng các môn trọng điểm như bơi lội, đá cầu, bóng bàn, các môn điền kinh. Riêng đội bóng cũng tuyển chọn tập luyện để dự thi ở cấp Cụm. Phân công trách nhiệm chính chỉ đạo hoạt động này đ/c Dũng – TPT Đội; và đ/c Đồng BT Chi đoàn; ( Đ/c Đồng chủ động trong kế hoạch phân công GV phụ trách BD chuyên sâu các môn) nhằm đạt chỉ tiêu trên giao đầu năm.

            III. Lịch cụ thể:

– Chiều 04/12: Hội nghị HT tháng 12 tại PGD

– Chiều ngày 06/12: Tập huấn chuyên đề dạy Tiếng Anh tại Phòng GD ( đ/c  Phượng và Trần Liên. Nộp kế hoạch tháng 12 về phòng.

– Chiều 7/12: Họp HĐSP tháng 12 – Kế hoạch tổ chức KT cuối kỳ I

– Sáng 13/12: Tập huấn dạy học theo định hướng phát triển năng lực

– Ngày 14/12:  TPT Đội nộp kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày 22/12; các tổ, các phần hành nộp đề KTHK1

– Chiều 15/12: Họp HĐ kiểm tra HK1

– Ngày 18- 19/12 : Kiểm tra cuối kỳ I các môn ngoài Tiếng Việt và Toán.

– Ngày 20- 22/12: Kiểm tra cuối kỳ I các môn Toán và Tiếng Việt khối 1 đến khối 5

– Ngày 20/12: Kĩ niệm 4 năm thành lập Thị xã Ba Đồn

– Ngày 21/12: Các phần hành nộp báo cáo hoạt động tháng

– Ngày 22/12: Nộp báo cáo tháng về Phòng

– Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ: Theo kế hoạch hàng tuần.

 

 HIỆU TRƯỞNG

 

Hồ Thị Phượng