KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2019

Tháng Chín 3, 2019 7:36 sáng

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIÊN                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số      /KH-TH                       Quảng Tiên, ngày 03 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2019

  

Chủ điểm: Thi đua lập thành tích chào mừng Quốc khánh 02/9 và chào mừng Khai giảng năm học mới.

I/ NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG:

  • Tập luyện chu đáo các hoạt động phục vụ lễ khai giảng năm học mới.
  • Tổ chức ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường và lễ Khai giảng năm học mới.
  • Ổn định và duy trì có chất lượng các nề nếp trong nhà trường.
  • Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch năm học và tham gia duyệt kế hoạch năm học tại Phòng GD.
  • Kiện toàn các tổ chức trong nhà trường.
  • Cập nhật hoàn chỉnh các số liệu phổ cập.
  • Chỉ đạo dạy học nâng cao chất lượng. Triển khai công tác BD học sinh năng khiếu theo lịch; Tổ chức triển khai chuyên đề đối với các toorcuyeen môn

II/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1) Duy trì số lượng và nhiệm vụ PCGDTH:

Duy trì số lượng trên từng buổi học. Cập nhật hoàn thiện số liệu phổ cập vào các biểu mẫu đầu năm.

Có kế hoạch để hoàn thiện dần các loại hồ sơ, báo cáo về công tác phổ cập GDTH năm 2019. Chuản bị cho công tác kiểm tra PCGDTH năm 2019.

            2) Công tác dạy học, nâng cao chất lượng GD toàn diện:

Thực hiện chương trình dạy học từ tuần 2 đến tuần 5. Chỉ đạo dạy học theo chuẩn kiến thức kỉ năng các môn học, chú trọng theo định hướng phát triển năng lực của HS. Chỉ đạo công tác soạn bài, dạy học theo định hướng của chuyên môn qua tập huấn CM đầu năm học 2019-2020.

Tích cực hoàn thiện các loại hồ sơ sổ sách đã quy định đầu năm, ổn định sĩ số của lớp để ghi vào sổ theo dõi đánh giá học sinh.

GVCN chủ động kế hoạch khảo sát để nắm bắt chất lượng học sinh đầu năm để có giải pháp phù hợp trong giảng dạy và giáo dục.

Triển khai công tác BD học sinh Tiếng Anh theo chương trình, TKB

Cá nhân, tổ CM, chuyên môn nhà trường, các phần hành bổ sung hoàn thành đăng ký hệ thống chỉ tiêu đầu năm, đồng thời xây dựng kế hoạch xuyên suốt trong năm học; chuẩn bị cho công tác duyệt kế hoạch đầu năm.

Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch; Đăng ký thi đua đầu năm học.

            3)Đối với Tổ chuyên môn và chuyên môn nhà trường:

Hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu phấn đấu của các lớp trước 10/9 để nhà trường đưa vào kế hoạch nhà trường.

Kiểm tra, rà soát, bổ sung chu đáo chương trình, thời khóa biểu 9 buổi/ tuần. Tổ chức tốt việc dạy học chuyên biệt môn Âm nhạc, môn Mĩ thuật, Thể dục. Dạy học tự chọn môn Tiếng Anh( khối 1 đến khối 5), môn Tin học khối 3 đến khối 5.

Thực hiện quy chế sinh hoạt chuyên môn và sinh hoạt tổ chuyên môn theo quy định và có chất lượng ( tổ CM  2 lần/ tháng, CM 2 lần/ tháng).

2/ Đối với giáo viên: Thực hiện triệt để chương trình, TKB đã quy định không cắt xén không bỏ tiết, hoàn thành các loại hồ sơ chuyên môn & nhà trường quy định đầu năm. Dạy theo chuẩn kiến thức kỉ năng các môn học, đánh giá HS đúng theo thông tư 22/2016 của Bộ GD-ĐT và chỉ đạo đầu năm của CM. Tập trung đổi mới PP dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh, dạy TV1 CGD, bồi dưỡng HS năng khiếu, giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành các môn học và hoạt động giáo dục, khuyến khích tinh thần tự học, sáng tạo của HS.

Lập kế hoạch phải chú ý sát đối tượng HS lớp mình phụ trách, xây dựng các nề nếp đầu năm. Thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua  xuyên suốt ngay từ đầu năm học.

Nghiên cứu để đánh giá học sinh đúng thông tư 22

Đăng kí tham gia các Hội thi trong năm học đối với GV và học sinh của lớp phụ trách; đăng ký hợp đồng chất lượng trong năm học.

Đối với GV Tiếng Anh cần tăng cường hiệu quả công tác BD học sinh mũi nhọn và GĐHSY

4) Đối với quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng:

Tổ chức tốt khai giảng năm học mới cả phần lễ lẫn phần Hội theo tinh thần hướng dẫn của Phòng GD&ĐT, sở GD&ĐT

Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện trong năm học 2019-2020. chỉ đạo thực hiện tốt các CVĐ và các phong trào thi đua ngay từ đầu năm học.

Chỉ đạo đánh giá đúng chất lượng không để HS ngồi nhầm lớp.

Khuyến khích động viên CB, GV, NV học tập và làm việc sáng tạo, năng suất.

Chỉ đạo hoàn thiện các hạng mục tu sửa CSVC đầu năm học

Hoàn thành số liệu PCGDTH năm 2019; Chuẩn bị các loại hồ sơ PC năm 2019

Tổ chức tốt Hội nghị CMHS đầu năm học, phối hợp với Ban đại diện CMHS trong việc huy động các nguồn lực bổ sung, tu sửa CSVC phục vụ cho công tác dạy học và giáo dục.

5) Công tác Lao động:

Tiếp tục làm vệ sinh phong quang trường lớp theo khu vực. Tu sửa hoàn thiện một số hạng mục CSVC đảm bảo cho công tác dạy và học. Ban lao động cần có kế hoạch cụ thể về công tác lao động hàng tuần; đề ra quy chế đánh giá các lớp chăm bồn hoa và công tác vệ sinh hàng tuần, tháng.

6) Công tác Đội

Tiếp tục tập luyện, chuẩn bị tốt các điều kiện chuẩn bị cho khai giảng năm học mới và hoạt động theo chủ đề Đội tháng 9. Chú ý tập luyện đội trống, đội cờ, chỉ huy… Tổ chức phát động thi đua đợt I. Phát động GV và HS toàn trường về thực hiện ATGT. Giáo dục kỉ năng rèn luyện đạo đức, kỉ năng sống cho HS. Chăm sóc di tích lịch sử, di tích văn hóa hoặc chăm sóc giúp đỡ gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Quán triệt phụ huynh khi đến đón con em ở vị trí ngoài cổng trường, không được vào trong khu vực trường. Đối với CB,GV,NV khi HS về hết mới được ra về. Đối với GV trực ban và GVCN cần kiểm tra hệ thống điện, tắt nguồn trước khi ra về tránh lảng phí điện và chập điện gây ra hỏa hoạn tai nạn về điện trong nhà trường.

            7) Thư viện thiết bị : Hoàn thiện việc cung ứng các loại sách, công bố cụ thể số lượng sách đã bán cho học sinh trước HĐSP( Kể cả sách phòng và sách trường). Lên kế hoạch thư viện thiết bị đối chiếu chuẩn để bổ sung duy trì phát triển thư viện xuất sắc. Lập kế hoạch mua sắm bổ sung sách, thiết bị trong năm; bổ sung cập nhật các loại sách, thiết bị vào hồ sơ đảm bảo đúng quy định.

Thường xuyên cập nhật hộp thư điện tử ghi chép báo cáo hàng ngày cho lảnh đạo để xử lý thông tin kịp thời chính xác.

Sắp xếp, vệ sinh phòng Hội trường thường xuyên sạch sẻ, gọn gàng.

Tiếp tục xây dựng Tủ sách Pháp luật.

8) Đối với kế toán- văn phòng:

Quyết toán các hạng mục mua sắm đầu năm phục vụ cho lễ khai giảng năm học 2019-2020.

Mua sắm đầu năm về văn phòng phẩm phục vụ kịp thời cho các phần hành làm việc.

Quyết toán công tác thu chi trong hè báo cáo kịp thời cho Hiệu trưởng.

Thông báo chế độ nâng lương nâng ngạch quý III cho CB,GV,NV.

Đối với văn phòng: Hoàn chỉnh các quyết định cử tổ trưởng tổ phó đầu năm, quyết định thành lập tổ phòng chống lụt bão, ATGT và trật tự an toàn trường học, viết giấy mời đại biểu dự lễ khai giảng năm học 2019-2020.

Hoàn thành các thủ tục hợp đồng GV, NV .

Cùng với lảnh đạo nhà trường báo cáo nhanh sau khai giảng theo mẫu.

9) Đối với y tế học đường: Kiểm tra lại cơ số thuốc ở năm cũ có kế hoạch cho năm học mới, cùng với Ban lao động kiểm tra công tác vệ sinh chung, vệ sinh cá nhân của HS. Có kế hoạch cân đo sức khỏe cho HS toàn trường, báo lịch cụ thể trình Lảnh đạo để thực hiện, thường xuyên phục vụ nước uống cho Hội đồng, vệ sinh phòng Hiệu trưởng, nơi làm việc của cá nhân, phòng  Hội đồng ngăn nắp gọn gàng.

Triển khai công tác thu BHYT đợt 1.

*   Phân công chuẩn bị khai giảng:

    Đối với HS:-  Quần áo đồng phục , ghế ngồi.

Mỗi lớp 1 lá cờ Tổ quốc cán dài 2,0m

    Đối với GV:

                        Tổ 1: Nấu nước tiếp khách (Đ/c Ngà chỉ đạo); rót nước mời khách: Đ/c Như, Trần Hiền, Hương

Tổ 2,3: Bàn ghế, khăn trãi bàn, lọ hoa, trống trường (có dán đẹp) ;

Tổ 4,5: Trang trí  chú ý cắm cờ xí và cờ Tổ quốc phân công người quản lý chặt chẽ.

Phần nội dung    – Văn nghệ chào mừng: Đ/c Phan Phương và đ/c Trương Lan

– Nghi lễ theo nghi thức Đội : Đ/c Dũng

– Tổ chức và Bế mạc: Đồng chí Bùi Hiền

– Diễn văn khai giảng + Đọc thư của CT nước: đồng chí Hồ Thị Phượng

– Viết giấy mời và mời đại biểu: đ/c Mai Thị Hảo

III/  LỊCH CỤ THỂ:

Ngày 3/9: Dạy học bình thường – Ôn luyện các nghi lễ.

Ngày 4/9:  Sáng: Dạy học bình thường, Tổng VS khuôn viên trường lớp.

Chiều:     Tổng duyệt các nghi lễ. Hoàn tất công tác chuẩn bị KG.

16 giờ 30: Hội ý HĐSP; Tiếp tục phòng chống lụt bão.

Ngày 5/ 9:   Khai giảng năm học mới –  Học bình thường.

Ngày 6/9:   Dạy học bình thường – Chiều: Dạy học 2 tiết; 15 giờ 30’: Họp HĐSP

Gửi email kế hoạch; phân công phần hành về PGD.

Ngày  7/9:      S: Dạy học bình thường  ( Bù hoàn thành chương trình tuần 2)

C: Họp Hội CMHS đầu năm.(Trung tâm)

Ngày 10/9:   Cá nhân, phần hành hoàn thành việc xây dựng kế hoạch năm học;

Từ ngày 11/9: Các tổ tiếp tục triển khai chuyên đề dạy học

Từ 15/9:  Xây dựng kế hoạch năm học. Tham gia duyệt kế hoạch năm học tại PGD.

Ngày 20/9 Các phần hành nộp báo cáo tháng.

Ngày 22/9  Báo cáo đánh giá hoạt động tháng 9 về phòng.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hồ Thị Phượng