KẾ HOẠT HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2020

Tháng Năm 1, 2020 3:39 chiều

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số:       /KH-TH                                          Quảng Tiên,  ngày 29  tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH THÁNG 5

NĂM HỌC 2019-2020

 

Chủ điểm: Thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng các ngày lễ lớn;

Tập trung các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

* Trọng tâm trong tháng:

      – Ổn định, duy trì tốt nề nếp, số lượng HS sau kỳ nghĩ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

      – Tập trung đẩy mạnh công tác giảng dạy và giáo dục học sinh, chú trọng chất lượng đại trà, mũi nhọn. Thực hiện có chiều sâu việc rèn chữ, giữ vở ở các khối lớp.

      – Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường để phòng tránh dịch bệnh.

      – Chỉ đạo thực hiện chương trình dạy học học kỳ II ( Theo chương trình đã tinh giảm còn 9 tuần)

      – Tổ chức ra đề và KTĐK GKII đối với 2 môn Toán và Tiếng Việt khối 4,5.

      – Thực hiện có hiệu quả các nội dung khác theo hướng dẫn của các cấp.

  1. Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:
  2. Công tác số lượng và PCGDTH:

 – Các khối lớp có biện pháp thực hiện tốt công tác dân vận để duy trì số lượng đảm bảo 100% 2 buổi/ngày. Đặc biệt đối với học sinh ở khu vực Tiên Xuân. GV trực ban, TPT Đội phối hợp với GVCN tăng cường kiểm tra nề nếp đi học chuyên cần cũng như việc thực hiện các giải phòng chống dịch bệnh covid-19 của các lớp để nhắc nhở, uốn nắn kịp thời. Chú trọng nêu gương những cá nhân và lớp thực hiện nghiêm túc các nề nếp của nhà trường.

– Công tác PCGDTH: Ban phổ cập cập nhật các số liệu điều tra phổ cập đợt 1 năm 2020 để chuẩn bị lập kế hoạch mở lớp cho năm học 2020-2021.

  1. Công tác giáo dục toàn diện:

      1/ Thực hiện chương trình:

– Chỉ đạo thực hiện chương trình dạy học, học kỳ II theo chương trình đã tinh giảm từ tuần 1 đến tuần 4 ( từ ngày 04/5/2020), chuyên môn chỉ đạo các tổ chuyên môn sắp xếp lại chương trình dạy học học kỳ II theo chương trình tinh giảm còn 9 tuần. Hoàn thành trước ngày 03/5/2020.  tăng cường kiểm tra TKB, TGB dạy chính khoá, dạy chuyên biệt, dạy buổi thứ 2 ở tất cả các khối lớp. Chỉ đạo tăng cường giúp đỡ và bồi dưỡng học sinh vào các buổi chiều thứ 4 hàng tuần.

– CM tăng cường chỉ đạo dạy học đúng quy định. Chú trọng đổi mới công tác soạn giảng, nâng cao tiết dạy trên lớp, đánh giá nhận xét học sinh đúng thông tư 30 và thông tư 22( sửa đổi); thực hiện đổi mới cách đánh giá trong quá trình soạn bài và dạy học theo chỉ đạo của chuyên môn; Chú trọng hoạt động ứng dụng nhằm đảm bảo chuẩn kiến thức và kỉ năng các môn học.

GV cần đầu tư giúp đỡ đối với các HS chưa hoàn thành môn học sau thời gian nghĩ học dài ngày. Dạy bám sát đối tượng HS đặc biệt HS còn yếu về một số kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, năng lực. Tăng cường hoạt động thực hành luyện tập nhiều hơn. Phối kết hợp với CMHS để kèm cặp học sinh trong thời gian mới đi học trở lại.

– Tích cực ứng dụng CNTT khai thác tài liệu làm tư liệu để hỗ trợ bài dạy sát đối tượng và đảm bảo các yêu cầu từng bài dạy đã đặt ra.

     2/ Đối với chuyên môn và tổ chuyên môn:

– Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ tình hình học sinh trên từng buổi học. Hướng dẫn các lớp sắp xếp bàn nghế, chỗ ngồi của học sinh giản cách rộng hơn hàng ngày.

– Chủ động tổ chức lên kế hoạch chương trình dạy học đúng tiến độ và thời gian quy định( theo chương trình tinh giảm còn 9 tuần. Chủ động công tác BD và giúp đỡ học sinh vào chiều thứ 4 hàng tuần.

– Thực hiện có hiệu quả việc bồi dưỡng HSG, giúp đỡ HSY, triển khai các chuyên đề cần thiết theo kế hoạch chuyên môn, tổ chuyên môn đã đề ra. Chú trọng buổi học thứ 2/ngày. Tích cực đầu tư nâng cao chất lượng tiết dạy trên lớp, tăng cường bổ trợ kiến thức cho học sinh

– Tổ chức hiệu quả kiểm tra toàn diện và chuyên đề, chú trọng sau kiểm tra.

– Chuyên môn Tiến hành ra bộ đề và chỉ đạo kiểm tra GKII môn Toán và Tiếng Vệt khối 4,5 vào cuối tháng 5.

– Chỉ đạo GV thông báo danh mục SGK lớp 1 đã được lựa chọn khi có thông báo của HT nhà trường.

– Bàn giao công tác chủ nhiệm lớp 2A cho GV hợp đồng nghĩ sinh từ 04/5/2020

3/ Đối với các phần hành, Đội-GV:

– Tiếp tục công tác tuyên truyền trong phụ huynh và học sinh về công tác tiếp tục phòng chống dịch bệnh. Chuẩn bị đầy đủ nước rửa tay, sát khuẩn cho học sinh sử dụng tại trường học. Nắm bắt cụ thể về tình hình sức khỏe của GV và học sinh hằng ngày. Thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua. Giáo dục HS chấp hành tốt Luật Giao thông trên đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà.

– Chủ động trong phần hành được giao, phối hợp chặt chẽ và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác giảng dạy và các hoạt động khác. Quan tâm, chăm lo tới công tác chủ nhiệm lớp.

– Công tác Đội: Tiếp tục đổi mới hoạt động Đội – Sao, phát huy vai trò của BCH LĐ, Chi đội, Sao Nhi đồng. Phát động trong toàn LĐ thi đua học tốt, giành nhiều lời nhận xét tốt, việc làm tốt để chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng. Chủ động trong việc cập nhật các loại báo cáo, hồ sơ. Phối hợp với GVCN trong việc tuyên truyền và hướng dẫn học sinh thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh covid-19. Thường xuyên kiểm tra vệ sinh, trang phục đội viên, nhi đồng, nhắc nhở 100% học sinh thực hiện đeo khẩu trang trên đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà hoặc đeo khẩu trang trong lớp học khi cần thiết. Giáo dục về các hành vi ứng xử, giao tiếp cúa HS. Kiểm tra nề nếp sinh hoạt đầu, giữa và cuối buổi. Không tổ chức hoạt động chào cờ và sinh hoạt giữa buổi toàn trường mà chỉ tổ chức các hoạt động trên trong phạm vi từng lớp để hạn chế việc tập trung đông học sinh. Tập hợp kết quả cuộc thi “ Bác Hồ với thiếu nhi- Thiếu nhi với Bác Hồ”.

+ Triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT trong trường học trên địa bàn TX Ba Đồn năm 2020 ( theo kế hoạch số 44/KH-PGDĐT ngày 28/4/2020). Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch trước 01/5.

      4/ Đối với công tác quản lý:

– Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc thông báo số 41/PGDĐT ngày 28/4/2020 v/v thông báo đi học trở lại và hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh.

– Chỉ đạo CB,GV,NV và học sinh toàn trường thực hiện nghiêm túc công văn số 517/UBND ngày 26/4/2020 của UBND thị xã Ba Đồn về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19 trong tình hình mới. Kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống đối với từng đơn vị lớp

– Tiếp tục tham mưu với địa phương, phụ huynh về kế hoạch kiểm tra lại trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 – KĐCL mức độ 3.

– Hoàn thiện khu vui chơi vận động cho học sinh.

– Tăng cường chỉ đạo dạy học theo chương trình tinh giảm học kỳ II, năm học 2019-2020. Tập trung nâng cao chất lượng dạy học sau thời gian nghĩ học dài ngày phòng chống dịch bệnh Covid-19, thường xuyên dự giờ, khảo sát chất lượng HS các khối, trong đó chú trọng tới các lớp đang còn hạn chế một số mặt về kiến thức và kỹ năng.

– Tiếp tục thực hiện có chiều sâu các cuộc vận động một cách nghiêm túc. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho các bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên.

– Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến GD pháp luật; bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự trường học, thực hiện có nền nếp văn hoá nơi công sở, không hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ làm việc.

– Chỉ đạo kiểm tra định kỳ GKII đối với môn Toán và Tiếng Việt khối 4,5.

– Tiếp tục hướng dẫn GV tìm kiếm minh chứng, chuẩn bị cho công tác KĐCL.

– Công bố danh mục SGK lớp 1 được lựa chọn để sử dụng trong năm học 2020-2021.

– Hợp đồng giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh 1,2; Hợp đồng GV dạy thay đ/c Ngoan nghĩ sinh.

     5/ Công tác lao động và trang trí lớp học:

     – Tăng cường việc chỉ đạo và thực hiện việc chăm sóc bồn hoa, cây cảnh theo khu vực đã phân công. Thường xuyên kiểm tra các khu vực vệ sinh nhất là khu vực đổ rác và khu nhà vệ sinh của GV, HS, đồng thời nhắc nhở thường xuyên về nội quy công tác vệ sinh học đường.

– Tổ chức phun thuốc khử trùng lần 3 trước ngày 03/5 để chuẩn bị đón HS trở lại trường 4/5

– Hoàn thiện việc bổ sung các hạng mục CSVC theo kế hoạch kinh phí trên cấp năm 2020.

– Quét sơn cổng và hàng rào phía trước. Tổng vệ sinh PQ trường lớp theo kế hoạch hàng tuần.

     6/ Kế toán – văn phòng:

– Luôn cập nhật thông tin để xử lý báo cáo, số liệu chính xác, nộp báo cáo đúng thời gian cấp trên quy định.

– Đảm bảo chế độ tiền lương, các chế độ khác cho đội ngũ. Hoàn thành các quyết định nâng bậc lương, thâm niên cho cán bộ, GV,NV được nâng trong tháng 5, trình HT ký duyệt khi làm lương. Hoàn thành hồ sơ chuyển hết thời gian tập sự cho 5 GV theo quy định.

– Chỉ đạo hoạt động của Tổ văn phòng một cách hiệu quả.

– Chủ động hướng dẫn các thành viên trong nhóm hoàn thiện công tác tìm minh chứng.

    7/ Thư viện thiết bị:

– Triển khai kế hoạch hoạt động trong tháng.

– Cập nhật thông tin hàng ngày trên mạng báo cáo kịp thời cho lãnh đạo biết để xử lý.

– Kiểm tra, đánh giá việc chuẩn bị sách vở, DCHT của học sinh các lớp sau khi trở lại trường

– Trưng bày, giới thiệu, điểm sách về Bác Hồ nhân kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 19-5; tiếp tục giới thiệu, hướng dẫn học sinh sử dụng các loại sách phục vụ học tập. Lựa chọn và viết bài giới thiệu sách tháng 5.

– Đẩy mạnh hoạt động Thư viện thân thiện, thư viện lớp. Tăng cường kiểm tra việc sắp xếp, hoạt động của thư viện thân thiện, thư viện góc lớp..

– Khai thác hiệu quả hoạt động trang Web Thư viện nhà trường. Cập nhật phần mềm thư viện. Chuẩn bị chu đáo để đón đoàn kiểm tra thư viện xuất sắc.

–  Hoàn thiện tìm kiếm MC KĐCL

8/ Y tế học đường:

– Thực hiện nghiêm túc công văn số 48/BCĐ ngày 28/4/2020 của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 UBND thị xã Ba Đồn v/v đôn đốc triển khai việc phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại các trường học và đo thân nhiệt cho học sinh trước khi đi học trở lại.

– Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị theo công văn số 517/UBND ngày 26/4/2020 của UBND thị xã Ba Đồn về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19 trong tình hình mới. Tăng cường công tác tuyên truyền trong học sinh, phụ huynh và nhân dân.

– Thường xuyên kiểm tra vệ sinh phong quang trường lớp nhất là vệ sinh V04, góc để dụng cụ vệ sinh của từng lớp. Chuẩn bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn cho đội ngũ GV.

– Tuyên truyền, nhắc nhở học sinh: Những việc học sinh cần làm khi ở nhà và tại trường học để phòng chống dịch Covid-19

– Nhắc nhở học sinh chuẩn bị khẩu trang, nước rửa sát khuẩn tay nhanh, khăn lau tay, nước uống riêng, không dùng chung các đồ dùng cá nhân.

– Nắm bắt tình hình sức khỏe hằng ngày của học sinh thông qua giáo viên chủ nhiệm. Khi học sinh có biểu hiện sốt, khó thở, ho… thì thông báo với nhà trường và liên hệ ngay với trung tâm y tế để được hướng dẫn, xủ trí kịp thời.

– Liên hệ với TTYT thị xã Ba Đồn để phun thuốc khử trùng lần 3 trước ngày 3/5

– Mua thuốc, máy đo thân nhiệt, chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc thiết yếu để chăm sóc sức khỏe cho học sinh và giáo viên trong trường.    

     9/ Đối với các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Chi đoàn)

– Tổ chức hiệu quả các hoạt động theo quy định.

– Chủ động trong từng phần hành đã phân công. Tổ chức các hoạt động tháng công nhân

– Hoàn thiện việc tìm kiếm minh chứng cho công tác KĐCL.

– Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, lao động.

– Đ/c Bùi Thị Hiền hoàn thành hồ sơ PCCC theo quy định, nộp về phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Bình. ĐC: Nam Lý- Đồng Hới trước ngày 15/5/2020.

     10/ Công tác kiểm tra thanh tra nội bộ:( Thực hiện theo kế hoạch hàng tuần)

– Tiếp tục đổi mới kiểm tra nội bộ trường học, tập trung vào kiểm tra công tác dạy học sau kỳ nghĩ phòng chống dịch bệnh. Kiểm tra công tác Văn phòng, Y tế, Thư viện -TB, Tổ CM.

– Kiểm tra chuyên đề: 1 lượt/ GV/ tháng. Kiểm tra toàn diện: 8 giáo viên

  1. Lịch cụ thể:

           – Ngày 03/5: Hoàn thiện việc sắp xếp chương trình, TKB học kỳ II (9 tuần)

            – Ngày 04/5: Đón học sinh trở lại trường. Tổ chức dạy học chương trình tuần 1 kỳ II (theo chương trình tinh giảm còn 9 tuần)

– Ngày 6/5: Tập huấn kế toán

– Ngày 11->13/5: Tập huấn trực tuyến chương trình GDPT năm 2018 ( Đ/c Đồng)

– Ngày 14/5: Nộp hồ sơ PCCC&CNCH

– Ngày 20/5: Các tổ nộp báo cáo tháng 5

– Ngày 22/5: Nộp báo cáo tháng 5 về Phòng.

– Ngày 28/5: Kiểm tra GKII môn Toán và Tiếng Việt khối 4,5

 

 

            HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                     Hồ Thị Phượng