TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN LỚP 4D.

Tháng Mười Hai 20, 2021 3:01 chiều
TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN LỚP 4D.
Cuốn sách: Thánh Gióng.
Hình thức: Đọc to nghe chung
Hoạt động mở rộng: Đi tìm âm đầu; Vẽ tranh theo sách.

Các tin liên quan