BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7

Tháng Tư 27, 2020 8:50 sáng

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường TH Quảng Tiên                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     

BÁO CÁO

KẾT QUẢ TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7

 

Để thúc đẩy phong  trào đọc sách trong cả nước. Sau 7 ngày hưởng ứng Ngày sách Việt Nam do Ngành giáo dục phát động được tổ chức tại Trường TH Quảng Tiên.

Thời gian: Bắt đầu từ ngày 21/04 đến hết ngày 27/04/2020.

Đối tượng tham gia: CBGV, NV và học sinh trong trường.

          Kết quả:

 I. Công tác chỉ đạo

– Thực hiện Công văn số 721/BGDĐT-GDTX ngày 13/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7; Công văn số 303/STTTT-TTBCXB ngày 13/4/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hưởng ứng Hội  Sách online chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7; Công văn số 34/CV-PGDĐT ngày 16/4/2020 về việc thực hiện Ngày Sách VN (21/4) và hưởng ứng Hội Sách online chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 .

– Theo kế hoạch chỉ đạo của phòng, Hiệu trưởng Trường TH Quảng Tiên đã chỉ đạo cho Thư viện tổ chức các hoạt động trong Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 từ ngày 21/4 đến 27/4/2020.

II. Kết quả thực hiện theo từng hoạt động

  1. Thuận lợi, khó khăn

* Thuận lợi:

– Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo cũng như về phía nhà trường đã tạo mọi điều kiện cho Thư viện tổ chức tốt Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7.

* Khó khăn

– Do đang trong thời gian nghỉ học để cách li phòng chống dịch covid-19 nên không thể triển khai đến toàn bộ học sinh trong trường học.

– Phát động CBGV, NV và học sinh đọc sách online nhưng rất nhiều học sinh không có điều kiện về vật chất, không có phương tiện kết nối mạng nên không thể thực hiện được.

  1. Kết quả cụ thể
TT Nội dung hoạt động Kết quả, số lượng Ghi chú
1     Xây dựng kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam lần 7 1
2     Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin qua hệ thống SMS, Zalo của đơn vị và bằng các hình thức treo băng rôn, áp phích, pano… 3 ( Đăng trên web trường, trang cá nhân facebook của GV, hội nhóm của trường )
3    Phong trào đọc sách của toàn thể cán bộ, nhà giáo, người lao động, người học trong đơn vị, tổ chức giới thiệu sách, hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm thông tin và kỹ năng đọc, chọn sách cho phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, phù hợp với mục tiêu giáo dục bằng nhiều hình thức khác nhau phù hợp với tình hình thực tiễn 2  
4    Câu lạc bộ đọc sách với nhiều hình thức hoạt động đa dạng như sử dụng mạng xã hội (facebook, youtube…) 1
5    Khuyến khích phụ huynh đọc sách cùng con tại nhà ( đọc sách giấy, sách điện tử …); hướng dẫn cho con biết cách sử dụng máy tính và các thiết bị điện tử để truy cập internet và tìm đọc những cuốn sách hay phù hợp với lứa tuổi. 96 em tham gia đọc sách online
6 Các cuộc thi trực tuyến giới thiệu sách mới, sách hay, khuyến khích cán bộ, nhà giáo, người lao động, người học tham gia các hoạt động liên quan đến phát triển văn hóa đọc 2
7    Giới thiệu, hướng dẫn cho cán bộ, nhà giáo, người lao động, người đọc tìm kiếm, mượn đọc trực tuyến, hoặc đăng kí đề tài về đọc trên máy tính cá nhân phục vụ cho học tập, nghiên cứu và công việc. 1

        

III.Đánh giá chung

– Các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 đã được tuyên truyền và phổ biến đến toàn bộ CBGV và NV, giáo viên đã hưởng ứng tích cực trong việc đưa tin và thông báo, hướng dẫn cho học sinh cùng hưởng ứng tham gia Hội sách online. Tuy nhiên do học sinh nghỉ học không có phương tiện liên lạc cụ thể và điều kiện vật chất thiếu thốn nên số lượng người tham gia chưa cao.

IV. Đề xuất , kiến nghị: Không

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN LỄ

 H2            H1

 

H4                H3

H6               H7 H8                 H9 H10                H11 H12                H13 H14                H15 H16               H17H18                H5

 

         HIỆU TRƯỞNG                                            PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN

                                              

 

          Hồ Thị Phượng                                          Phan Thị Thanh Huyền