📧📧📧Liên đội triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 năm 2022 🖊🌹🌹🌹Với chủ đề: Em hãy viết thư gửi người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu. Tiếng anh:”Write a letter to someone influential explaining why anh how they should take action on the climate crisis” 💥🍁🍁🍁 Qua cuộc thi góp phần phát triển năng khiếu viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các bạn ĐV-NĐ. Tạo điều kiện thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc. 🌹🌹🌹Đồng thời giúp các bạn hiểu thêm về vai trò ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội.❤❤❤ 120 bài dự thi của các bạn đội viên của Liên đội đã tham gia.

Tháng Một 24, 2022 10:57 sáng

37D4FC68-7F7D-40F6-AF66-5BCA6AA15228 15B2FD35-4C25-49EC-BB08-A77E04A358BF 66BAFDAF-D87D-4597-8EE8-209AD04B1E8E AD33ABE7-17BF-494D-9579-D12B05432C27

Các tin liên quan