Chung tay đẩy lùi covid-19 của Học sinh trong đợt nghỉ phòng chống dịch , thông qua những tác phẩm dự thi “Ngày hội sắc màu”.

Tháng Tư 10, 2020 3:53 chiều

8935B1B3-439E-4288-9A9B-1A28A5E9A68ECF8BEC4A-832E-420F-80FE-9EA44AF75A30722E6E74-A58B-4B7C-810C-4F425C8A24CB84454321-9834-4117-980F-DC3C9695BE1E80739AE8-F15C-497E-9FE2-FCF4BF19AA578E875899-81C0-4FF0-ACA0-4EC80AE5716DB1E2DAA5-1C44-457D-B8A6-480463E8BC7A0BECD6E1-CFC6-455C-9F1F-307AE4EABB6792242F77-E76C-4175-A93A-A0303F248B02EDB8B119-8D82-4EC3-A1C4-88460A2B827272C17A79-2FEA-4FB2-8E2D-358514F408759B46BC42-62DC-465A-9AFD-0A2E69B5B72CB736AE2F-13F4-4FE6-9F99-36E64AC048BE37F9A308-51B9-4CB2-B6EC-7E358636634A