Giáo viên đón học sinh kiểm tra thân nhiệt ngay tại cổng trường trong ngày đầu tiên trở lại trường sau đợt nghỉ phòng chống covid-19

Tháng Năm 4, 2020 8:51 sáng

93D148AE-7328-43E3-BD7D-F92FFE8950C2 36ECD268-C994-4F42-9E6B-A99D9CD90390 922E65DF-2E26-49E0-8358-165B031FC144 13C56389-A442-42E8-BEBB-8208A174A199 66827A7B-59E1-49A8-AF9F-AA73B353FAB4 6568D7FE-935A-490C-A23E-DE57FC02394F 21013189-2545-4DAF-8589-CE08A847CA4B C30CEABB-CEB2-4611-A1F1-45968482EB31 39E156A8-2D49-4503-A300-FFB7C0942A02