KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5

Tháng Năm 4, 2019 3:53 chiều

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

Số:       /KH-TH                                                  Quảng Tiên,  ngày 4 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH THÁNG 5

NĂM HỌC 2018-2019

 

 

Chủ điểm: Thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng các ngày lễ lớn;

Hoàn thành nhiệm vụ năm học

  1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC:
  2. Tiếp tục duy trì số lượng trên lớp 100%, cập nhật hồ sơ PCGDTH qua điều tra đợt 1/2019, đặc biệt độ tuổi sinh năm 2013. Chuẩn bị tốt các điều kiện để làm kế hoạch mở lớp, năm học 2019-2020.
  3. Dạy hết chương trình kì II theo chỉ đạo của ngành và BGH nhà trường, thực hiện đánh giá ghi kết quả vào sổ theo dõi đánh giá kết quả học tập của học sinh và ghi vào học bạ, tổng kết học sinh, lập danh sách HS khen thưởng, học sinh lên lớp, ở lại theo mẫu của chuyên môn, lập danh sách HS để bàn giao về sinh hoạt hè tại địa bàn dân cư( theo mẫu của TPT).

Thực hiện kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2018-2019 theo Công văn của Phòng GD&ĐT ( Công văn số 111). Tổ chức bàn giao lớp dưới lên lớp trên, xét hoàn thành chương trình Tiểu học và bàn giao lớp 5 lên lớp 6 cho THCS. Phân công GVCN lớp của năm học sau.

Tổ chức cho GVCN tự đánh giá VSCĐ học kỳ II và báo cáo kết quả VSCĐ, chất lượng các môn cho chuyên môn tập hợp nộp lên cấp trên đúng thời gian quy định.

Thực hiện việc đánh giá chuẩn NNGVTH, đánh giá nhân viên, đánh giá chuẩn HT, góp ý cho BGH theo các hướng dẫn của cấp trên, tập hợp báo cáo theo thời gian quy định.

Hoàn chỉnh hồ sơ thi đua cá nhân, tập thể nộp cấp trên đúng lịch.

Tự kiểm tra, đánh giá rà soát theo chuẩn “Trường xanh, sạch, đẹp, AT và môi trường sư phạm thân thiện, tích cực” để xây dựng kế hoạch tiếp nối cho những năm tiếp theo; chú trọng góc thư viện lớp học, thư viện xanh, cảnh quan môi trường…

Đánh giá công tác BDTX của CBQL, giáo viên, báo cáo nộp cấp trên đúng thời gian quy định.

  1. Tổng kết năm học:

Tổng kết việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động và các phong trào thi đua của Ngành.

Các cá nhân, các phần hành, tổ chuyên môn căn cứ  vào chỉ tiêu kế hoạch năm học đã xây dựng và nội dung từng phần hành để đánh giá sát đúng. Quy trình đánh giá từ cá nhân đến tổ đến nhà trường tránh hiện tượng cào bằng. Chủ yếu lấy hiệu quả chất lượng giáo dục & hiệu quả công tác  so sánh với chỉ tiêu để đánh giá, xếp loại.

Tổ chức tổng kết lớp, tổng kết tổ, tổng kết trường (chú ý tới việc đánh giá, so sánh phân tích kết quả đạt được, chưa đạt so với kế hoạch đầu năm, cùng kỳ), rút bài học kinh nghiệm, định hướng cho thời gian tới.

  1. Đối với GVTPT Đội tự đánh giá theo hướng dẫn của HĐĐ Thị và xây dựng kế hoạch bàn giao thật cụ thể để học sinh nghỉ hè theo địa bàn dân cư. Cần có nội dung bàn giao cụ thể có biên bản để đầu năm học sau mới đánh giá. Phối hợp chặt chẽ với GVCN các lớp để thực hiện việc bàn giao hiệu quả.
  2. Thư viện có kế hoạch triển khai để GV thông báo đến tận phụ huynh về thông báo của Sở GD&ĐT về quy định tài liệu dạy và học năm học 2019-2020, kế hoạch của phòng GD&ĐT về sách giáo khoa, tài liệu học tập của học sinh năm học sau. Chuẩn bị chu đáo các loại hồ sơ thư viện-TB để làm hồ sơ KĐCL
  3. Kế toán văn phòng hoàn thành các loại hồ sơ chứng từ để thanh tra làm việc chốt sổ vào ngày 24/5/2019.
  4. PHÂN CÔNG CÔNG TÁC TỪNG PHẦN HÀNH TỪ NAY ĐẾN CUỐI NĂM:

1) Đối với lãnh đạo:

     + Đồng chí Hiệu trưởng: Chịu trách nhiệm viết báo cáo tổng kết năm học. Hoàn thành hồ sơ nhận xét đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; kiểm tra và duyệt sổ theo dõi chất lượng, học bạ khối lớp 1, 5. Xét HTCTTH; hồ sơ thi đua. Chỉ đạo các hoạt động đón đoàn kiểm tra tập thể LĐXS; Làm kế hoạch tuyển sinh năm học mới và 1 số hoạt động khác.

+ Đồng chí Phó HT: Chịu trách nhiệm chỉ đạo tổng hợp kết quả giáo dục cuối năm, hoàn thành các báo cáo tổng hợp kiểm tra cũng như trực tiếp nhập số liệu vào các phần mềm để nộp Phòng GD&ĐT, viết và tổng kết trong học sinh toàn trường; kiểm tra và duyệt sổ theo dõi chất lượng, học bạ từ khối 2 đến khối 4.

– Làm hồ sơ  biên bản bàn giao chất lượng lớp dưới lên lớp trên có kí nhận của cả 2 bên

– Phân công GV trực hè có nội quy, có sổ bàn giao cụ thể.

– Phối hợp với đ/c HT trong việc chỉ đạo các hoạt động đón đoàn kiểm tra của cấp trên

– Thực hiện chỉ đạo 1 số hoạt động khác.

      + Đối với các tổ chuyên môn: Chỉ đạo hoàn thành chương trình giảng dạy ở các khối lớp ( T34, 35); đánh giá cuối năm theo tinh thần Thông tư 22/BGD-ĐT( sửa đổi,bổ sung một số điều của thông tư 30)

– Chỉ đạo GV lập danh sách học sinh dự kiểm tra; sắp xếp các phòng kiểm tra theo chỉ đạo của chuyên môn và kế hoạch kiểm tra học kỳ II của Hiệu trưởng. Tham gia kiểm tra, chấm bài, tập hợp kết quả theo kế hoạch kiểm tra.

– Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện quy chế chuyên môn các thành viên của tổ, thực hiện quy trình dạy học có chất lượng để nâng cao chất lượng giáo dục. Cùng với GVTPT Đội lập danh sách theo địa bàn dân cư để chuẩn bị bàn giao học sinh về sinh hoạt hè cho Hội đồng Đội xã.

– Thực hiện sinh hoạt chuyên môn: Tổng kết tổ, lớp bình bầu thi đua đúng quy trình, chất lượng, đánh giá đúng hiệu quả cống hiến của mỗi GV qua một năm học, tránh cào bằng, cả nể, né tránh…

– Cùng với văn phòng rà soát độ tuổi để hoàn thành kế hoạch Vanpro và các biểu mẫu liên quan đến chuyên môn.

– Phối hợp hoàn thành hồ sơ thi đua; tuyển sinh lớp 1; xét HTCTTH cho HS lớp 5.

– Đánh giá công tác BDTX của các cá nhân trong tổ. Nộp kết quả về BGH nhà trường.

       2) Đối với các phần hành và giáo viên:

– Phối hợp cùng GVCN phân công GV sinh hoạt trên địa bàn dân cư có nội dung quy định cụ thể. Hoàn thành hồ sơ cuối năm để nộp đúng thời gian quy định.

– Hoàn thành phần đánh giá thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua nộp đúng thời gian quy định.

– Đánh giá VSCĐ kỳ II báo cáo chuyên môn theo lịch quy định.

– Đánh giá tổng kết lớp, bình bầu thi đua trong học sinh theo đúng quy trình, thực chất tránh hình thức, cào bằng, gây điều tiếng…

– Thông báo tận 100% phụ huynh học sinh về kết quả đạt được của từng em qua một năm học và những kiến nghị, đề xuất với phụ huynh.

– GV phối hợp cùng TPT lập danh sách HS trên địa bàn dân cư để bàn giao. Mẫu: TT/ họ và tên/ sinh năm/ con ông (bà)/ Thôn/ ghi chú.

      3) Kế toán – văn phòng:

            Kế toán:  Tham gia duyệt QT năm 2018. Hoàn thành chứng từ tháng 1 đến tháng 5/2019 chuẩn bị cho thanh tra nhân dân kiểm tra công tác tài chính của nhà trường. Nhắc nhở những lớp chưa hoàn thành các khoản thu cần tích cực nộp gấp.

Văn phòng: Cùng với đồng chí Hiệu trưởng hoàn thành hồ sơ thi đua và nộp các loại báo cáo cuối năm đảm bảo thời gian và đúng quy định.

Nắm chắc số học sinh khen thưởng cuối năm để mua vở, bút, làm quyết định và danh sách khen thưởng.

        4) Thư viện – thiết bị :

– Lập kế hoạch mua mới và cho học sinh đăng kí mua các loại sách theo quy định, có kế hoạch cho học sinh mượn SGK và các loại đồ dùng cần thiết phục vụ học trong hè và năm học mới. Bổ sung tài liệu cho tủ sách pháp luật

– Phối hợp để tập hợp các biểu mẫu cuối năm theo quy định, đúng lịch.

– Chuẩn bị mọi điều kiện để đón đoàn KT các cấp

         5) Đối với Y tế HĐ, lao động vệ sinh, chăm sóc hoa:

– Hoàn thành các loại hồ sơ theo quy định.

            – Bố trí  lao động vệ sinh thường xuyên sạch sẽ; kiểm tra việc sắp xếp lại phòng học.

– Thường xuyên kiểm tra các khu vực vệ sinh nhất là khu vực đổ rác và công trình VO4.

– Các lớp, các phần hành phối hợp để chăm sóc, tưới nước thường xuyên cho hoa. Bàn giải pháp cho việc chăm sóc hoa vào thời điểm nghỉ hè.

– Đối với khu vực Tiên Xuân có kế hoạch chăm sóc cây bóng mát, chăm hoa khi HS nghỉ học trong khuôn viên nhà trường.

          6)Phân công bộ phận tập hợp cuối năm:

– Bộ phận tập hợp biểu mẫu gồm: đ/c Bùi Hiền, Huyền TV, Anh Phương, Giang cùng GVCN vào điểm theo phần mềm chất lượng số lượng cuối năm.

– Đối với các tổ thực hiện theo hướng dẫn của đ/c HP để tập hợp một cách sáng tạo chính xác. Các báo cáo làm thành 4 bộ để đính kèm trong báo cáo tổng kết nộp phòng và lưu tại đơn vị

– Phục vụ cho kiểm tra và nộp báo cáo: Huyền, Thúy, Lan

– Bộ phận tập hợp HS khen thưởng gồm: đ/c Hải, Anh Phương, Phan Phương

– Bộ phận Kiểm kê CSVC: Toàn thể CB, GV tổ 1, 2-3 – PT chung đ/c Ngà, Nguyễn Vân, Mai

– Bộ phận kiểm kê thư viện, thiết bị: Tổ 4, 5, Đ/c Huyền và NV. PT đ/c Lệ, Tiến

– Bộ phận làm hồ sơ thi đua: BGH, các đ/c đề nghị CSTĐCS, đ/c Huyền

– Bộ phận tuyển sinh lớp 1: BGH, 3 GV dạy lớp 1

* LỊCH CỤ THỂ:

+ Ngày 02/5: Kiểm tra học kỳ II môn T.Anh khối 1,2; ; môn Tin học khối 3,4.

+ Ngày 03/5: Kiểm tra học kỳ II môn Tin học khối 5; môn KHoa học, Lịch sử và Địa lý khối 4,5 ; Chấm bài các môn.

+ Ngày 4/5:   S: Dạy học bình thường – Tiếp tục Chấm bài các môn và báo cáo kết quả tập hợp về chuyên môn.

C: Họp HĐSP tháng 5

+ Ngày 6/5:  Kiểm tra học kỳ II môn T.Anh khối 3,4  – Chấm bài

+ Ngày 7/5:  Kiểm tra học kỳ II môn T.Anh khối 5  – Chấm bài

+ Ngày 8/5: Kiểm tra cuối học kỳ II môn Tiếng Việt và Toán khối 1,2

+ Ngày 9/5:Kiểm tra cuối học kỳ II môn Tiếng Việt và Toán khối 3,4

+ Ngày 10/5:  Sáng: Kiểm tra NLNN Tiếng Anh học sinh lớp 5.

Chiều: 16 giờ: Họp Hội đồng kiểm tra khối 5.

+ Ngày 13/5:Kiểm tra cuối học kỳ II môn Tiếng Việt và Toán khối 5

+ Ngày 14/5: Tập hợp các biểu mẫu.

+ GVCN nắm lịch kiểm tra để thông báo cụ thể cho HS:

+ Từ 14 -> 24/5: Dạy học tuần 35; tổng kết lớp, tổ chuyên môn, tổng kết năm học trong học sinh – GVCN thông báo kết quả cụ thể từng học sinh đến tận phụ huynh ; Tổng kết các CVĐ và các phong trào thi đua trong năm học; Đánh giá BDTX, chuẩn HT, PHT; đánh giá xếp loại CC,VC; Làm hồ sơ thi đua cuối năm…

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                              Hồ Thị Phượng